Nieuws
Niet goed mee kunnen komen met (sport)activiteiten op school, als laatste worden gekozen bij sport en spel, weinig zelfvertrouwen hebben, dit zijn voorbeelden waar kinderen met overgewicht tegen aanlopen. Kinderen met overgewicht willen ook graag deel uitmaken van de (school)wereld om hen heen en willen niet buiten de groep vallen.
 
Het programma ‘Fit for kids’ biedt deze kinderen een uitkomst. In het Gezondheidscentrum Lunteren hebben kinderfysiotherapeuten Laura van der Haar en Babette Wierda, samen met diëtiste Mieke Daenen de handen ineen geslagen. “Het belangrijkste idee achter ‘Fit for kids’ is dat deze kinderen plezier in het bewegen krijgen.”
 
Wanneer je je fitter voelt komt ook het plezier in bewegen terug. Het kan gaan om eenvoudige dingen, zoals een balletje trappen met elkaar, niet meer weggebracht worden, maar zelf op de fiets naar school.
Kinderfysiotherapeuten Laura van der Haar en Babette Wierda helpen kinderen hierbij. “Wij willen kinderen graag helpen met hun hulpvraag, bijvoorbeeld; ik wil graag mee kunnen doen met schoolvoetbal of ik wil graag meedoen aan de wandeldriedaagse”. Aan de hand hiervan wordt een trainingsprogramma gemaakt specifiek voor het kind. Op deze manier kan spelenderwijs de conditie worden verbeterd. Interesse van het kind is hierbij ook erg van belang.
Fit_for_kids
Diëtiste Mieke Daenen haakt hierop in met een individueel eetpatroon. Want meer bewegen is één ding, het eetpatroon is het andere. “Een veranderd, aangepast eetpatroon hangt samen met bewegen en het tegengaan van overgewicht”. Belangrijk is dat het kind en de ouders goede informatie krijgen. Dit stimuleert en geeft ook een stok achter de deur om het traject te volbrengen.
Mieke kijkt met ouder en kind naar het voedingspatroon en geeft aan de hand hiervan aan wat veranderd of aangepast kan worden. Ouders zijn belangrijk in dit traject. Het traject is afhankelijk van de situatie. “Maar”, geeft Mieke aan: “Uitganspunt is ook het plezier terugbrengen bij het kind.”
 
Het programma ‘Fit for Kids’ duurt een jaar. In deze periode wordt in kleine stapjes gewerkt naar het aanpassen van het gedrag van bewegen en het eetpatroon.
Het programma is voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 18 jaar. Het programma wordt gestart met een intakegesprek bij de kinderfysiotherapeut en bij de diëtiste.
 
In het programma wordt ook verwezen naar de buurtsportcoaches van Sportservice Ede. Zij geven in Ede en de buitendorpen gratis sportuurtjes. Kinderen kunnen zo eenvoudig in contact komen met diverse sporten. Op deze manier ervaren kinderen hoe leuk sporten is en worden zij op weg geholpen om een leuke sportclub te vinden die bij hen past.
 
Aanmelden bij Therapeutisch Centrum Lunteren, tel. 0318 – 48 70 04 (kinderfysiotherapeuten Laura van der Haar en Babette Wierda), of Diëtheek Gezond in Voeding (Mieke Daenen) tel. 088 – 42 53 600 (afspraakbureau).
Je kunt ook binnenlopen bij het Therapeutisch Centrum Lunteren aan de Barneveldseweg 11a en een afspraak maken aan de balie.