Nieuws
Sinds verkeerssituatie (rijrichting) op de Julianastraat gewijzigd is doen er zich veel bijna verkeersongevallen plaats op de kruising Julianastraat, Reeenlaan en het parkeerterrein Julianaplein. Verkeer komende vanaf de Postweg gaat vaak veel te hard en geeft bewust/onbewust vaak geen voorrang aan het verkeer, auto\'s en fietsers, komende vanaf de Reeenlaan. Die is op dat moment een weg van rechts die voorrang heeft. Daarnaast stuit dit punt direct aan op de bestaande schoolzone van school De Bron. DE huidige situatie maakt het ook voor de schoolkinderen een extra onveilig punt. En die zijn juist extra kwetsbaar in het verkeer. Mijn verzoek is dan ook hier met hoge urgentie passende maatregelen te nemen. Een drempel, een plateau of een hobbel zoals in de Boslaan zou het verkeer rijdende op de Julianstraat moeten af remmen.
Zelf ben ik al minimaal al zeker wel 10 maal aan een aanrijding ontsnapt door te anticiperen op doorrijders. Maar dat gaat zeker daar een keer goed fout als maatregelen achterwege blijven.
 
Gerard Sandvoort
g.sandvoort@hetnet.nl