Nieuws
Geen inspraak maar informatie-overdracht!
Wij zijn het er met zijn allen over eens dat Lunteren een mooi station heeft. Veel stations werden gesloopt, maar dat van Lunteren bleef gelukkig behouden. Het station wordt met name omringd door zeer oude eiken, die als het ware waken over ons station en zijn omgeving. De historische bebouwing in de directe omgeving is, gelukkig, grotendeels intact gebleven.
Was er enige tijd sprake van het instellen van een kwartierdienst, nu is er sprake van behoefte aan langere treinen en behoefte aan meer stroom. Dat organiseren we kennelijk in een onderstation.
Op zich een goed woord, daar kun je vertrouwen uit putten. Een station onder de grond of ………. gaat het hierbij om iets anders.
Ik heb weinig verstand van stroom en zeker niet als het om treinen gaat. Mij kun je in dat opzicht alles wijs maken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij begrippen als aanraakspanning ben je mij al kwijt. Maar las ik het goed dat er eigenlijk al jaren een veiligheidsrisico is voor mens en dier bij aanraking van de spoorstaven nadat een trein gepasseerd is? Maar nu we langere treinen willen laten rijden pakken we dat probleempje ook even mee. Legt u dat eerst maar eens even uit aan de mensen!
Terug naar ons monumentale station met die prachtige omgeving. Dat station en die omgeving zijn te waardevol om daar zo maar een willekeurig gebouw naast te bouwen omdat men dat zo nodig vindt. Als dit al nodig is, en dat vraag ik mij serieus af, waarom kan deze voorziening niet aan de andere kant van het spoor of nog beter elders komen. Neem het me niet kwalijk, maar ik ben nog niet overtuigd van nut en noodzaak om juist naast het monumentale station van Lunteren iets neer te planten.
Daarom handen af van ons fraaie station en zijn omgeving. Lunteranen sta op en verzet u tegen deze aantasting van een van de mooiste plekjes in uw dorp. Ga woensdag 20 februari 2019 in grote getale naar de ‘inloopavond’ in het Westhoffhuis. Ik ga in elk geval.
Gerard Engelen
Lunteren