Nieuws
Met regelmaat kreeg ik een por in mijn zijde van mijn vrouw, ‘draai je eens om’ zei ze dan, ‘je snurkt’. Dat deed ik dan vrijwel automatisch, tot ik weer een por kreeg. Snurken is een groter probleem dan menigeen denkt, vooral zwaar snurken. Wanneer er een nationale snurkcompetitie zou worden georganiseerd vermoed ik wel in aanmerking te komen. Na het wakker worden kon ik ook goed voelen dat mijn strot stroef en schraal aanvoelde. Met een kopje thee en honing ging dit wel weer over. Het blijkt dat tot 60 – 65 jaar 30% van alle mannen snurken. Boven de 65 snurkt maar liefst 60% van de mannen en bijna 50% van de vrouwen.
 
Apneu
Apneu betekent letterlijk ‘geen lucht’. Op een gegeven moment meldde mijn vrouw dat ik ook steeds vaker tijdens mijn slaap ademstops had, dus nog harder porren. Wanneer je je verdiept in apneu dan komen toch serieuze problemen boven tafel. Vermoeid wakker worden, concentratieproblemen, zomaar in slaap vallen, natuurlijk heel gevaarlijk wanneer je auto rijdt of een machine bedient. Maar deze klachten waren bij mij niet aan de orde, dus snurkte ik vrolijk voort. Mijn vrouw echter, die vond het niet zo vrolijk en maande mij om mijn huisarts te bezoeken. Deze was ook resoluut en verwees mij meteen naar de KNO arts in het ziekenhuis De Gelderse Vallei.
 
Uitgebreid onderzoek
In de folder van de Apneu vereniging lees ik dat blijvende arbeidsongeschiktheid op de loer ligt. Het gebrek aan zuurstof in de nacht zorgt voor ontregeling van de hormoon- en insulinehuishouding. Dat levert een sterk verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk, overgewicht en seksuele klachten.
 
De KNO arts, dokter Seppmeijer, onderzocht mijn strot en meldde dat ik een ‘kastje’ omgehangen zou krijgen om het aantal ademstops tijdens het slapen te meten door het aanbrengen van sensoren. Hieruit bleek dat ik een lichte vorm van apneu leed.
 
Onder zeil
Het vervolg was een bezoek aan de kaakchirurg, dokter Koppendraaier, die mij meldde dat het voor het slapen gaan inbrengen van een boven en onder bit, ook wel snurkbeugel genaamd, waardoor mijn onderkaak iets naar voren komt en er zo meer ruimte in je strot ontstaat en het snurken en de apneu waarschijnlijk voorkomen zou worden.
 
SomnoMed
Het volgende onderzoek was dat ik een paar weken later onder narcose zou worden gebracht om te zien wat er tijdens slaap in mijn strot gebeurt.
Een week later was de volgende afspraak bij de kaakchirurg voor alweer een onderzoek met een kastje met nu tal van sensoren en ik begreep dat iedere beweging, snurk, ademstop en het zuurstofgehalte (saturatie) in mijn bloed zouden worden gemeten.
Weer een week later de volgende afspraak met kaakchirurg dokter Koppendraaier, die mij meldde dat naar alle waarschijnlijkheid het eerder genoemde boven en onder bit de problemen zouden kunnen opheffen. Het merk bleek SomnoMed. Nadat mijn boven en ondergebit werden vastgelegd door te ‘happen’ werd mijn gebitafdruk opgestuurd naar de leverancier. De SomnoMed bleek afkomstig te zijn van de Edese leverancier Goedegebuure tandtechniek.
Nu is Paul Goedegebuure geen onbekende voor mij en een afspraak was dan ook snel gemaakt.
 
Goedegebuure Slaaptechniek
Voor de bovenvermelde klachten blijkt Goedegebuure een aparte bedrijfstak te hebben ontwikkeld, waaraan Wolter Jagt leiding geeft. Al jaren geleden onderkende Goedegebuure een groeiend probleem en men heeft zich hierin ‘vastgebeten’. Zij ontwikkelden, in samenwerking met een buitenlandse fabrikant, een systeem, waarbij een boven en onder bit op de honderdste millimeter past. En bovendien bijgesteld kan worden als dit nodig mocht zijn.
 
Goedegebuure heeft ook een cursusprogramma ontwikkeld en ondertussen meer dan 150 tandartsen, kaakchirurgen en KNO artsen opgeleid. Het blijkt dat Goedegebuure trendsettend is en landelijk een belangrijke speler.
 
Artsen onderkennen de oorzaak vaak niet
Volgens Wolter Jagt ligt hier een belangrijke taak voor artsen. Mensen, die met vermoeidheidsklachten bij hun arts komen, leggen vaak de link niet met slaap-apneu. Philips heeft een onderzoek gehouden en hieruit blijkt dat maar liefst 7,8% van de beroepsbevolking lijdt aan slaap-apneu. 
 
Het resultaat?
Na de eerste nacht (prima) te hebben geslapen met de snurk-beugel zei mijn vrouw dat ik voor het eerst in jaren niet had gesnurkt en ze heeft geen adem-stops gesignaleerd. Mijn strot voelt ook niet meer schraal of ruw.
Herkent u de bovenstaande klachten bij uw partner? Maak een afspraak met uw huisarts.
 
Willem de Frel