Nieuws
In mijn eerste column in januari 2018 schreef ik over de herkomst van de naam van de maand januari. Er is een link te leggen met de Romeinse god Janus, de god met twee gezichten, terugkijken en vooruitkijken. Het ene gezicht is gericht op het verleden, het voorbije jaar dus, waarin veel dingen goed gingen, maar er ook van alles anders ging dan we hoopten. Het andere gezicht kijkt naar de toekomst, het nieuwe jaar, een toekomst waarin we de kans hebben opnieuw te beginnen en dingen beter te doen.
In deze column wil ik kort terugblikken naar 2018 om daarna te kijken wat 2019 (en verder!) voor ons in petto heeft.
 
Terugkijkend naar 2018 vielen een aantal zaken op in de notariële wereld:
 
De huizenverkoop
Waar in 2017 al te merken was dat er meer huizen werden verkocht, bleef deze lijn zich in 2018 onverminderd voortzetten. Huizen werden snel verkocht, waarbij steeds vaker de vraagprijs werd geboden. Eerst in de randstad, met als uitschieter Amsterdam waar soort bezemkast werd verkocht als éénkamerappartement voor de prijs van € 150.000! Langzaam zagen we deze “gekte” ook naar onze omgeving komen. Een woning was amper op de markt of was alweer verkocht. Aan de andere kant bracht dat ook wat problemen met zich mee voor de koper. Snel beslissen bij de aankoop, en pas later realiseren dat er ook een hypotheek nodig is om dit hele feest te kunnen betalen. Als notaris hebben ik vaak gemerkt dat de koper veel problemen had bij de financiering. Snel beslissen bij de koop van een woning is in deze markt nodig, maar laat je vooraf ook goed voorlichten over de mogelijkheden om een financiering te krijgen, dat voorkomt grote teleurstellingen!
 
De eigen bijdrage in de zorg
Veel gesprekken aan mijn tafel gingen in 2018 over de eigen bijdrage die iemand moet betalen in een verzorgingstehuis. Ouders maakte zich zorgen omdat men hierdoor behoorlijk inteerde op het eigen vermogen. Wanneer we samen berekeningen maakte, bleek dat de soep niet zo heet werd gegeten als zij werd opgediend. Niettemin hebben veel ouders er toch voor gekozen om schenkingen te doen aan hun kinderen om zo de hoogte van deze eigen bijdrage te beïnvloeden.
 
Het levenstestament
Wie mag eigenlijk mijn zaken regelen als ik dat zelf niet meer kan? Wat gebeurt er als ik dement ben geworden? Mag mijn man wel beslissingen voor mij nemen als ik wilsonbekwaam ben geworden? Zomaar enkele vragen die in 2018 heel vaak aan mij werden gesteld. Normaal gesproken moet je als notaris mensen vaak wijzen op het nut van het goed laten vastleggen van zaken. In 2018 was het vaak de omgekeerde wereld: “notaris, moeten wij geen levenstestament opstellen?”. Vaak ontstonden er dan hele leuke gesprekken over de vraag wie de zaken mocht gaan regelen.
 
Wat zal 2019 brengen? Vooruitblik door een notariële bril
Blockchain, smart contracts, digitale identiteit, digitalisering van de vastgoedketen. Zomaar enkele begrippen die mij als notaris dagelijks om de oren vliegen.
Onze wereld verandert in snel tempo. Bijna iedereen is online. Processen verlopen steeds sneller. Mensen “leven” online. Internet of things; via een app je oven in de keuken bedienen terwijl je aan het werk bent.
Het internet heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. We hebben vaak niet eens door hoe afhankelijk we zijn geworden van het internet. Ook de notariële wereld verandert. Het is heel belangrijk om daarin mee te gaan. Nog even en we voeren online door middel van videogesprekken een bespreking.
Het wachten is op het online inloggen met je unieke digitale handtekening om vervolgens via een videogesprek een akte te ondertekenen. Zowel cliënt als notaris hebben een digitale sleutel waarmee zij beiden digitaal de akte ondertekenen.
Zo snel zal het in 2019 niet gaan, maar we gaan langzaam wel die kant op.
 
Met al die digitalisering kunnen we onszelf de vraag stellen waar de menselijke maat blijft. Op veel vlakken, ook binnen het notariaat, is de voortschrijdende digitalisering een belangrijke vooruitgang. Maar ook, of misschien wel juist, binnen het notariaat zal er behoefte blijven aan menselijk contact. In een gesprek aan tafel kun je elkaars emoties zien, komt de menselijke interactie direct naar boven en kun je jezelf niet verschuilen. Naar mijn idee zal er een grote behoefte blijven bestaan om gewoon een gesprek te voeren in elkaars aanwezigheid, zonder al die “digitale fratsen”.
Digitalisering zal zeker worden ingezet maar zal de komende jaren, in elk geval in 2019, nog niet de boventoon voeren. Wel zullen we ons moeten voorbereiden op deze toekomstige ontwikkelingen. Het zijn geen bedreigingen, het brengt ook enorm veel kansen.
 
Globale ontwikkelingen
Nederland is maar een klein landje in een grote wereld. Wij kunnen als landje allerlei plannen maken om in 2030 volledig elektrisch te rijden maar we zijn toch op allerlei vlakken afhankelijk van de rest van deze wereld.
Welke impact zal de Brexit hebben? Stijgt de rente? Wat zal de impact zijn van toekomstige terroristische dreigingen? Hoe zullen de vluchtelingenstromen zich ontwikkelen? Op de langere termijn, wat zijn de gevolgen van de veranderingen van het klimaat?
Elders in deze krant zal Martin van Roekel deze globale ontwikkelingen uitgebreider bespreken.
Al deze globale ontwikkelingen zullen op termijn hun weerslag hebben op Nederland. Niemand heeft een glazen bol om in de toekomst te kunnen kijken. Wat de toekomst voor Nederland en daarmee ook voor Lunteren, zal brengen is daarmee, zoals het spreekwoord al zegt, ongewis.
 
En Lunteren?
Een klein dorpje bleef dapper weerstand bieden. Deze tekst komt uit een stripboek van Asterix en Obelix. Het voelt soms alsof dit toepasselijk is op Lunteren. Langzaam zullen de toekomstige ontwikkelingen ook over Lunteren worden uitgerold. Dit gaat soms heel geleidelijk, en soms heel abrupt.
Lunteren blijft een heerlijk dorp om in te wonen en te werken. Ook in 2019 zullen we met elkaar, als Lunteranen, er weer voor moeten zorgen dat het een jaar wordt waar we aan het eind met trots op terugkijken. Niemand kan dit alleen, we hebben elkaar steeds weer nodig.
 
Ik wens u allen een mooi, gezond en gelukkig 2019!
 
Maarten Vriens
Notaris te Lunteren