Nieuws
Sinds ruum een jaor is de Luntersche Dorsstichting opgericht. En dan vraog je je eige af waorum dan?
Nou…. dat za’k je in twee taole ’s uut de doeke doen, zoodat iedereen ’t kan begriepe:
Luntersche_Dorsstichting 
De naam van de stichting zegt al veel maar we willen nog meer doen: behouden en uitdragen.
Wat wij gaan doen is het hele voedselproces van graan naar voedsel uitvoeren en laten zien.
Verder gaan we voor het behouden van oude ambachten,werkwijzen en machines.
 
En wie bedenkt of beeter gezeid ,prakkeseert dan zoiets? Nou Willem van Harn het de ofgeloope tied van allerlei ouwe zooi bij mekaor gescheumd, mer dan mot je d’r ok iets mee doen.
Toen hen we mit vier man de koppen bij mekaor gestooke en zin we naor de nootaoris geweest..
 
En dan denk je natuurlijk als eerste aan een dorskast. Maar er is ook een graanmolen met stationaire motor, oude trekkers, een balenpers, een wanmolen, een zelfbinder en een stuk land waar we rogge verbouwen.
Luntersche_Dorsstichting_1 
En as je dit dan zoo leest denk je wanneer keuje dit zien? Nou…as je een bietje opgelet het dan hei je ons kunne zien op de OLD teegenoover ’t Westhofhuus,op de Goudsbaargdag en op de Oldtimerdag, went ok in ‘t Eereveen zin we an t graon maole geweest.
 
We hebben nog veel meer plannen, er wordt pannenkoek gebakken met de rogge wat in de Krommehoek gegroeid is. Verder heeft Bakkerij Joris Brood voor ons roggebroodjes gebakken.
 
Ok hen ze de Luntersche Meul weer in de wiend gezet um ’t spul te maole.
Ofgeloope zaoterdag zeuvenentwientig januaori ginge we mit de minse die ons uut de braand geholpe hen dorsen in de Krommehoek. As dr nog meer minse zin die dat wille doen en ons wille helpen dan kan dat …… we hen zooas je zult begriepe nog braandjes genog!
 
Facebook Luntersche Dorsstichting
Binnenkort onze website: www.lunterschedorsstichting.nl
Contactpersoon: Dirk Roseboom 06 50205516