Nieuws
Heeft u kleding en schoenen die u niet meer draagt en wilt u er een goede bestemming aan geven? Lever het in bij de Familie W. van Heerd aan de Klomperweg 99 in Lunteren hoek westzoom /klomperweg en Fam. B.
Minnen Lunterseweg 57 Ede de Boerderijautomaat voor KOM OVER EN HELP.
 
Dit kan het hele jaar door behalve op zondag.
De opbrengst is voor kinderen van arme gezinnen in Oekraïne.
De (goede en draagbare) kleding die u inlevert, verkopen we.
Met de opbrengst kunnen we arme gezinnen met kinderen financieel ondersteunen.
Vanwege de oorlog zijn er zeer veel gezinnen in Oost- en West-Oekraïne in grote problemen.
Via lokale kerkelijke gemeenten ontvangen ouders een bijdrage van € 35 tot € 40,- per maand voor eten en verwarming, schoolspullen en medische zorg, maar ook pastorale begeleiding, traumabegeleiding en juridische begeleiding.
 
De kleding zelf wordt hergebruikt en verkocht in tweedehandswinkels in landen als Moldavië en Bulgarije, zodat mensen voor weinig geld passende kleding kunnen kopen.
Op die manier heeft uw tweedehandskleding een driedubbele opbrengst: voor ontwikkelingsprojecten, voor werkgelegenheid en voor hergebruik.
Wilt u de kleding inleveren in sterke vuilniszakken!
 
Meer informatie over de kledinginzameling kunt u vinden op:
www.komoverenhelp.nl/kleding of neem een folder mee bij het kledingdepot.
 
Bij voorbaat heel hartelijk dank namens vele kwetsbare gezinnen.