Nieuws
Een testament maakt u voor de situatie na uw overlijden. In een testament benoemt u uw erfgenamen. Een levenstestament maakt u voor de situaties dat u tijdens uw leven niet meer zelf kunt beslissen of handelen in het rechtsverkeer. In deze column leest u over het belang van een levenstestament.
 
Wie behartigt mijn belangen als ik dit zelf niet meer kan?
Wanneer u een goede gezondheid geniet, kunt u uw belangen zelf behartigen. Als uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt (bijvoorbeeld door een beroerte, coma of dementie), is het van groot belang dat uw zaken worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft.
Dit geldt ook als u getrouwd bent en uw partner nog wel in staat is om zelf te tekenen. U dient immers beiden uw handtekening te zetten. Daarnaast geldt dat veel andere zaken geen doorgang kunnen vinden. Het gaat dan onder andere om het aan- of verkopen van onroerend goed, het nemen van beslissingen in een eenmanszaak of vof, het aannemen of doen van een schenking en het beslissen in medische kwesties.
En als ik niets vastleg, wat gebeurt er dan?
Is er geen levenstestament opgesteld? Dan zal de familie een bewind moeten aanvragen via de rechtbank. Het gevolg van een bewind is onder andere dat er niet zonder toestemming van de rechter namens u kan worden getekend. Daarnaast zal de bewindvoerder periodiek verantwoording moeten afleggen aan de rechtbank. Hij moet alle uitgaven en ontvangsten en andere beslissingen aan de rechter verantwoorden. U kunt zich voorstellen dat dit zeer belastend is voor uw eventuele partner, kinderen of andere naaste betrokkenen. U ontlast hen enorm door uw zaken goed te regelen en hen deze procedure te besparen!
 
Wie kan ik volmacht geven en kunnen dit ook meerdere personen zijn?
Als u besluit om een levenstestament op te stellen, kunt u zelf bepalen wie u als gevolmachtigde aanwijst. Vaak is dit de partner en/of de kinderen. Maar u kunt ook een ander familielid, vriend(in) of accountant aanwijzen. Het is ook een mogelijkheid om meerdere personen volmacht te geven.
Wilt u graag meer informatie over het levenstestament of heeft u andere vragen over notariële zaken, belastingen of verzekeringen? Bezoek dan het eerstvolgende inloopspreekuur op vrijdag 28 juni van 16.00 tot 17.00 uur in het Westhoffhuis. Het spreekuur wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs.
 
Mr. Maarten Vriens, notaris te Lunteren