Nieuws
Tussen Klok en DekaMarkt
begint de tijd te dringen
wat hier vroeger heeft gestaan
vervaagt al tot herinneringen
het grote geld en dito plannen
liggen nu al jaren op het schap
waarom moet het zo lang duren
welk bestuursorgaan vertraagt
want wat hier gebouwd moest worden
is allengs vergeten en vervaagd
Het_gat_in_de_dorpsstraat 
wie wordt beter van de leegte
die de Dorpstraat zo ontsiert
welke kruidenier in hart en nieren
wacht zo onnodig lang
nog even en het grote gat begint
vanzelf als een herboren biotoop
te wemelen van leven.
 
Het gras komt al weer langzaam op
de natuur weet welk tempo het moet nemen
of er nu hekken staan of niet
het gat ,dat vermaledijde kale gat
dat doet de Lunteranen nu al jaren groot verdriet....
. . . .ach waarin een grootgrutter klein kan zijn.
 
 
Met vriendelijke groet,
Verstuurd door Juko de Vries