Nieuws
Vol verwachting!
 
Het Kerstfeest heeft heel veel te maken met verwachting.
Wat verwachten de kinderen dit jaar van het Kerstfeest?
En verwachten de ouders hun kinderen allemaal thuis te ontvangen of juist niet.
 
Onverwachts
In het kerstverhaal zelf speelt de verwachting ook een grote rol.
Je kunt zeggen: het Kerstverhaal zit vol verwachting.
Trouwens ook het onverwachte speelt een grote rol.
 
een_kesrtverhaal 
 
Hoe dat samen kan gaan wordt in Kerstverhaal van Lucas duidelijk.
In het Bijbelboek Lucas kom je meteen in het begin al een priester uit Jeruzalem tegen, Zacharias is zijn naam. Terwijl hij zijn werk staat te doen op een heilig plekje in de tempel, wordt hij opeens onverwachts gestoord in zijn werkzaamheden. Dat is heel ongewoon, want de heilige taak die daar verricht moet worden kan alleen ongestoord gebeuren. Maar goed, de man wordt gestoord. Niet door een boef, niet door inbreker of een terrorist, maar door engel.
 
En of je het nu geloven wilt of niet, een engel heeft meestal iets bijzonders te vertellen. Iets wat de loop der dingen verandert. Een engel heeft vaak weinig woorden, maar de woorden die hij heeft, doen er wel toe.
 
Ruim baan
Bij Zacharias gaat het om de aankondiging van een zoon voor hem en Elisabeth.
Die zoon zal wegbereider van de Messias worden. Hij zal lopen in het spoor van de profetie: effen in de wildernis een pad voor onze God: ruim baan voor onze HEER.
Zacharias en Elisabeth hebben al royaal de leeftijd van grootvader en grootmoeder. Maar dat zijn ze niet, want ze zijn geen vader en moeder. Ze zijn man en vrouw en dat is het. Maar zo blijft het niet, als je de engel mag geloven.
Zacharias kan zijn oren niet geloven en daarmee gelooft hij de engel meteen ook niet. En dat kun je beter wel doen. Maar ja, wat weet een mens ook af van een engel en het gezag van een engel? En alleen dat is al goed van het Kerstfeest, dat je een paar keer achter elkaar ontdekt: een engel kun je beter maar meteen geloven. Zacharias krijgt er last van – van dat ongeloof en die twijfel aan de woorden van de engel: hij wordt met stomheid geslagen. Dat is niet alleen een straf, het is ook heilzaam, dat hij even zijn mond kan houden. Even bezinnen voor je verder gaat op je eigen spoor. Zacharias moet het zwijgen er verder toe doen. Zacharias komt in de pauzestand!
 
In het gewone leven
Zacharias heeft ondertussen wel een argument: Elisabeth is te oud om moeder te kunnen worden. Dan leert de engel aan Zacharias en aan ons: wat bij ons onmogelijk is, hoeft nog niet onmogelijk te zijn voor God. Want Gods bedoelingen zijn hoger dan onze bedoelingen en Gods wegen zijn hoger dan onze wegen.
Dat zou een man van geloof, de hogepriester Zacharias, toch moeten weten.
Kijk, en dat is nu ook zo mooi van het Kerstfeest: je komt gewone mensen tegen, die soms de plank misslaan en soms een rake opmerking kunnen maken. Het kan alle kanten op gaan. Net zoals in het gewone leven.
 
Want Kerst is ook een onderdeel van het gewone leven: een man en een vrouw krijgen een kind.
 
Hoog bezoek
En daarmee is het nog niet gezegd. Het pas een eerste begin. Want de engel heeft nog een adresje te bezoeken. Nu niet in Jeruzalem, maar in Nazareth, in Galilea, in het Noorden van Israël! Daar woont Maria.
En Maria krijgt ook hoog bezoek. Ze hoort een uitgebreide aankondiging: ze zal een zoon baren, die zoon van David is en zoon van de Allerhoogste en aan zijn rijk zal geen einde komen. Anders dan Zacharias gaat Maria niet twijfelen, maar wil zij liever het naadje van de kous weten.
De engel heeft ook een nieuwtje voor Maria: niet alleen jij zal een zoon krijgen ook je tante Elisabeth zal een zoon krijgen.
 
Onverwachte dingen
En zo zit het Kerstverhaal vol verwachting.
Wie het verhaal volgt wordt benieuwd, naar het vervolg.
Want deze aanzet van een engel die onverwachte dingen zegt, roept toch ook bij ons verwachting op naar wat komen gaat.
En zo gaan we van het eerste hoofdstuk van Lucas naar het tweede hoofdstuk.
En weer is daar de engel. Nu niet in Jeruzalem, niet in Nazareth, maar in het veld bij Bethlehem, niet ver van Jeruzalem. Daar zijn de herders met de schapen van de tempelkudde. Daar, bij die herders en schapen, daar komt in de eerste Kerstnacht een blinkend licht tot stand. In dat licht verschijnt een engel.
Luister, hij zegt weer kort en krachtig wat de loop der dingen verandert: Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren, de Messias. En dit zal voor jullie een teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind aantreffen in een kribbe.
Dat was het. Het licht gaat weer uit. De nacht wordt weer donker en stil.
Maar de engel heeft met zijn flitsende boodschap verwachting gewekt bij die herders.
En ze gaan, ze gaan echt, ze gaan naar Bethlehem om te kijken wat er te zien is.
En al hun verwachting wordt beantwoord door wat ze zien met eigen oren, wat ze eerst gehoord hadden met hun eigen oren.
 
 
Engelenzang in de Kerstnacht: Ere zij God
 
Verwachtingsvol
In korte tijd zie je in het kerstverhaal voor je eigen ogen gebeuren, hoe mensen onverwacht komen tot een hart vol verwachting.
Die ervaring is niet allen voor de eerste direct betrokkenen.
Die verwachtingsvolle sfeer is voor alle mensen van alle tijden.
En zeg nu zelf, dat blijft toch ontroerend.
Stoere kerels komen op kraambezoek bij een kribbe. Ze wisselen hun ervaringen uit met Jozef en Maria. En Maria bundelt al die verhalen met strik van ontroering in haar diepste binnenste.
En daar mogen wij mee verder. Want Jezus gaat ons reddend voor.
 
Ds. Wim Scheltens