Nieuws
De crisis in de pluimveesector treft ook vele tientallen gezinnen binnen het verspreidingsgebied van de Lunterse Krant. Vanuit de redactie leven we mee met de getroffen families en wensen ze veel sterkte in deze situatie.
 
De Lunterse Krant heeft echter gemeend geen inhoudelijke aandacht te besteden aan deze crisis.
Enerzijds, kan de vraag gesteld worden wat er nog kan worden toegevoegd aan de berichtgeving, die door diverse media al naar buiten is gebracht.
Anderzijds, omdat vele lezers van deze krant in hun (directe) omgeving al geconfronteerd worden met de gevolgen ervan.
 
Nogmaals, de redactie sluit de ogen niet voor het maatschappelijke belang van berichtgeving over deze crisis in de pluimveesector.
In dit geval echter is gekozen voor een andere weg. Die van het beseffen van de omvang ervan en het meeleven met de betrokkenen.
 
De Lunterse Krant staat open voor reacties, al dan niet met betrekking tot plaatsing ervan.
 
Groet, Henk de Rooy (Lunterse Krant)