Nieuws
We zin ok dit jaor meraokels tevreeje oover ’t verloope van de Oud Lunterse Dag. ’t Weer was ok buutegewoon. We kunne as kemissie op deeze dag, mer eigelek ’t heele jaor deur, ‘t zonder jullie hulp gewoon nie veur mekaor kriege. We kriege hulp van Lunteraone, mer ok van minse van buutenof. Ze hen d’r allemaol veul schik in um mit de kemissieleeje de Oud Lunterse Dag in staand te houwe. Die hulp kriege we al heel veul jaore lang van jong en oud. ’t Gaot altied op z’n Lunters: zonder subsidie of reklaome. Daor zin we zoo meraokels wies mee, da’s nie in woorde uut te drukke! Minse, heel iezeg bedankt veur jullie helpende haand. We hoope da’we ankommend jaor saome een heel biezondere 40ste Oud Lunterse Dag kunne houwe!
We hen nog een paor huushouweleke meededeelinge:
Gevonde veurwaarpe
D’r zin wat veurwaarpe, zooas sleutels en een bril, die minse kwietgeraokt zin, bij ons terechtgekomme. He’je je te pletter gezocht en bin je wat kwiet? Dan ku’je ‘t ok nog naovraoge bij: secretaris@oudluntersedag.nl
Film OLD
Dit jaor zin we uutgescheeje mit ’t maoke en verkoope van een film van de Oud Lunterse Dag. We wille jullie wel vraoge um de zelfgemaokte filmpjes op te stuure naor: http://film.oudluntersedag.nl/
Dan ku’we ‘t laoter nog es terugkieke. Zin d’r nog vraoge? Die ku’je stelle op: film@oudluntersedag.nl
Nogmaols bedankt!
De kemissie Oud Lunterse Dag