Nieuws
We zin ok dit jaor, mit ’t veerteg jaorege jubileum, meraokels tevreeje oover ’t verloop van de Oud Lunterse Dag. ’t Weer zag d’r veur die tied nie best uut, mer achterof viel ’t allemaol wel mee. De feestaovend op de donderdag was iezeg gezelleg en de rondrit mit ouwe trekkers, voertuuge en brommers op de vrijdagmaarge was een groot sukses. D’r zin al een hoop vraoge of we die d’r nie in kunne houwe. ’t Volkstooneel op de vrijdagaovend was heel speeciaol umdat verscheije speulers veur ’t lest mee deeje. Je kun ze nog een keer zien speule op de slotaovend op maondag 29 oktober! ’t Groot Aarfhuus het weer een hoop cente opgebrocht. Iedereen bedankt veur de veilingperceele die geschonke zin! Op zaoterdag was d’r weer zat volk op de been en d’r is niks gien trammelaant geweest. En da’s zooas ’t heurt op onze Oud Lunterse Dag!
 
We kunne as kemissie op deeze dag, mer eigelek ’t heele jaor deur, zonder jullie hulp ‘t gewoon nie veur mekaor kriege. We kriege hulp van Lunteraone, mer ok van minse van buutenof. Die hulp kriege we al heel veul jaore lang van jong en oud en ’t gaot altied op z’n Lunters: zonder subsidie of reklaome. Daor zin we zoo heel meraokels wies mee, da’s nie in woorde uut te drukke!
 
Minse, heel iezeg bedankt veur jullie helpende haand.
 
We hen nog een paor huushouweleke meededeelinge:
 
Gevonde veurwaarpe
D’r zin wat veurwaarpe zooas sleutels die minse kwietgeraokt zin, bij ons terechtgekomme. He’je je een ongeluk gezocht en bin je nog steeds wat kwiet? Dan ku’je ‘t ok nog naovraoge bij: secretaris@oudluntersedag.nl
 
Film OLD
We zin uutgescheeje mit ’t maoke en verkoope van een film van de Oud Lunterse Dag. Wel wille we jullie vraoge um zelfgemaokte filmpjes op te stuure naor: http://film.oudluntersedag.nl/. Dan kunne we ‘t laoter nog es terugkieke. Zin d’r nog vraoge? Dan ku’je die kwiet op: film@oudluntersedag.nl.
 
Nogmaols bedankt!
 
De kemissie Oud Lunterse Dag