Nieuws
Er komen nog steeds reacties binnen op het artikel over het door ProRail te bouwen Onderstation in Lunteren. Ze zijn te typeren als ¨dank voor de goede uitleg¨, maar ook ¨kan niet waar zijn¨, ¨hoe kan zoiets?¨, ¨ wat kunnen wij er aan doen?¨.
 
Op ¨wat er aan te doen ?¨ hebben wij de de volgende informatie:
 
De aanvraag door ProRail voor verandering van de huidige bestemming van ´groen naar bedrijf´ in de Spoorstraat is per 15 januari goedgekeurd door het college van B&W.
De volgende stap van B&W is zorgen dat het besluit op 31 januari 2019 in Ede Stad en de Staatscourant gepubliceerd wordt.
Vanaf 31-1-2019 t/m 13-3-2019 ligt het bij de gemeente voor iedereen ter inzage en kan iedereen zijn of haar zienswijze op de bestemmingswijziging indienen. Na de inzage periode komt het in de gemeenteraad ter besluitvorming.
 
Wij zorgen dat iedereen die dat wil zijn/haar bezwaar kenbaar kan maken over het bouwen van het Onderstation in de Spoorstraat op 75 meter van het station. U kunt uw naam op een lijst vermelden als ondersteuning van de petitie. Tot 22 februari ligt deze lijst op de bar van het Westhoffhuis. Daarna worden de verzamelde handtekeningen als steun aan de petitie aangeboden aan de gemeentefracties.
 
De petitie zal luiden:
¨ Ondergetekende maakt bezwaar tegen het bouwen van een Onderstation in de Spoorstraat, maar maakt geen bezwaar tegen het bouwen in het buitengebied¨.
 
(De bezwaren zijn aantasting van het groen, een bunker van 20- bij 5- bij 4 meter hoort niet in het dorp, graffiti op het Onderstation, brandgevaar en geluidshinder, elektromagnetische straling en mogelijk een NS calamiteiten-route).
 
Kom op voor de schoonheid van ons dorp,
namens de bewonerscommissie,
 
H. van Gool