Nieuws
Het is al een poosje 2019, maar we moeten 2018 nog wel afsluiten. O, nog meer oliebollen? Nee hoor, we moeten alleen even aangifte inkomstenbelasting doen. In deze column vindt u aandachtspunten om maximaal voordeel te behalen.
 
Wat moet u doen?
De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting dient u altijd achteraf in. Dit voorjaar doet u dus de aangifte voor 2018. Het is verstandig om te beginnen met het verzamelen van de benodigde gegevens, zoals jaaropgaven en financiële overzichten van 2018. Download vervolgens de vooraf ingevulde aangifte op de website van de Belastingdienst. Dit kan vanaf 1 maart. Controleer deze gegevens goed en vul ze aan met de gegevens die niet bekend zijn bij de Belastingdienst.
 
Aftrekposten
Giften en ziektekosten zijn voorbeelden van kosten die mogelijk als aftrekposten zijn op te voeren. Bij giften wordt onderscheid gemaakt tussen periodieke giften en overige giften. Het voordeel van een periodieke gift is dat deze geheel aftrekbaar is. Bij de overige giften is een drempel van toepassing. Om aan te tonen dat een gift periodiek is, moet er een overeenkomst voor een langere periode bestaan. Bij de ziektekosten worden de aftrekbare ziektekosten verhoogd als er sprake is van een laag inkomen bij een AOW’er.
 
Heffingskorting
Er zijn diverse heffingskortingen die gunstig voor u kunnen uitpakken. Let erop dat de juiste heffingskortingen worden toegepast. Ouderen die AOW voor alleenstaanden ontvangen, hebben bijvoorbeeld recht op alleenstaande ouderenkorting. En belastingplichtigen met twee inkomens en een kind jonger dan twaalf jaar, hebben recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van heffingskortingen.
 
Optimalisatie toepassen
Het toepassen van fiscaal partnerschap kan veel voordeel opleveren. Door aftrekposten juist te verdelen kunt u belasting besparen, vooral als u de mogelijkheid hebt om een aftrekpost in mindering te brengen op het hoogste inkomen van de belastingplichtige of de partner. Daardoor vindt de aftrek plaats tegen een hoger belastingtarief. Ook in box 3 kan een optimale verdeling zorgen voor een besparing van honderden euro’s aan belasting. Bent u gehuwd, dan is het fiscaal partnerschap verplicht. Trouwt u in de loop van dit jaar of woont u samen, dan is fiscaal partnerschap een keuze.
 
Middeling van inkomen
Als het belastbaar inkomen van box 1 in drie opvolgende jaren sterk in hoogte verschilt, kan middeling van inkomens belastingvoordeel opleveren. Het voordeel moet wel meer bedragen dan de drempel.
 
Twijfelt u of bovenstaande regels op uw situatie van toepassing zijn? Of heeft u andere vragen over belastingen, verzekeringen of notariële zaken? Bezoek dan het eerstvolgende inloopspreekuur voor gratis advies op vrijdag 25 januari, tussen 16.00 en 17.00 uur in het Westhoffhuis. Het spreekuur wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs.
 
Henk van Voorst, Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs