Nieuws
Er wordt een geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel voorgesteld, met een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,50% in 2021. Ter vergelijking, de huidige situatie is als volgt: tot 20.142 euro is dit 36,55%, tot 68.507 euro is dat 40,85% en daarboven 51,95%. Verder wordt de arbeidskorting en de algemene heffingskorting verhoogd, zodat mensen met een inkomen tot 50.000 euro per jaar elke maand netto meer overhouden.
 
Verlaagde btw-tarief
Het verlaagde btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Het gevolg hiervan is dat eerste levensbehoeften, zoals de kapper en de supermarkt, duurder worden. Als u dit jaar 100 euro betaalt voor artikelen die onder de 6% btw vallen, wordt dit dus 102,83 euro in 2019.
 
Verlaging aftrek van een aantal aftrekposten voor de hogere inkomens
De hypotheekrenteaftrek is in 2019 maximaal tegen een tarief van 49% en de overige aftrekbare posten zoals ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling, persoonsgebonden aftrek
(giften en ziektekosten) tegen het maximale tarief van 51,75%. De komende jaren worden deze percentages verder afgebouwd, totdat ze in 2021 maximaal aftrekbaar zijn tegen 37,05%.
 
Fiets van de zaak vanaf 2020
Voor wie met de (elektrische) fiets naar het werk wil, wordt het een stuk aantrekkelijker gemaakt om een fiets van de zaak te gebruiken. Dit komt door een versimpeling van de fiscale fietsregeling. Bij een inkomen van 35.000 euro en een elektrische fiets van 2000 euro, kost dit een werknemer vanaf 2020 minder dan 5 euro per maand.
 
Tariefsverlaging vennootschapsbelasting
Het tarief in de vennootschapsbelasting wordt voor winsten tot 200.000 euro in stappen verlaagd van 20% naar 16% in 2021. Ook voor winsten boven 200.000 euro wordt het tarief verlaagd, maar wel minder verlaagd dan in het regeerakkoord beoogd: het tarief wordt 22,25% in 2021 in plaats van 21%. Ook wordt het tarief in box 2 voor dividenduitkeringen verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.
 
Het kabinet is bezig met een rekening-courantmaatregel voor AB-houders
Het kabinet kondigt tegelijkertijd met het pakket Belastingplan 2019 een specifieke maatregel aan die lenen boven een bedrag van 500.000 euro van de eigen vennootschap ontmoedigt. De verwachting is dat het bedrag boven de 500.000 euro extra wordt belast.
 
Heeft u vragen over bovenstaande belastingmaatregelen? Met deze en andere vragen over belastingen, verzekeringen of notariële zaken bent u welkom op het eerstvolgende inloopspreekuur, op vrijdag 26 oktober van 16.00 tot 17.00 uur in het Westhoffhuis. Het spreekuur wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs.
 
Henk van Voorst, Onderweegs & De Groot