Nieuws
 Ik heb stil gebeden Heer,
heeft U het gehoord?
Misschien was het geen echt gebed,
want ik bracht het voort
of ik tot mezelve sprak.
Hoort U wat ik overweeg?
Ziet U wat ik kies?
Welke richting, waar ik heenga,
wat ik win, wat ik verlies?
Maak ik zelf de paden,
beweeg ik mij uit vrije wil?
Of bent U hier als mijn Geleider,
die mij zonder woorden, stil
terugwijst naar waar ik zal gaan?
Ach, waarom vraag ik, welk recht
neem ik wat U voor mij legt
om te keren, niet te dragen,
want ik zou toch moeten zwijgen;