Nieuws
Er heeft 25 november een speciale jubileumdienst, van het 125 jarige ’t Mosterdzaadje, plaats gevonden, Hierbij werd stil gestaan bij het thema: ‘tel je zegeningen’. Een passend thema vol dankbaarheid aan onze God.
 
De kinderen hadden al weken lang hard geoefend op het jubileumlied dat door de leiding is gemaakt, dit lied werd ook in de dienst gezongen. Na de dienst was het in ‘Kerkheem’ een receptie voor alle oud-leidinggevende onder het genot van een hapje en een drankje.
Voor de kinderen werd er een kinderconcert georganiseerd, dit was 10 november waarbij Marcel en Lydia Zimmer kwamen optreden. Het was echt één groot feest.
 
Al 125 jaar lang mag het Woord van God verteld worden aan de kinderen in Ederveen. Iedere zondag zijn kinderen van 4 tot 10 jaar van harte welkom in Kerkheem in de klassen 1,2 en 3.
Waar zij met elkaar bidden, zingen, en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.
Daarnaast worden er in het tweede gedeelte een verwerking van het verhaal gemaakt, of een puzzel of quiz gedaan. De leiding bestaat uit zes personen en daarnaast is er in iedere klas een assistent aanwezig.
 
Voor de startzondag worden alle kinderen in Ederveen uitgenodigd via school, posters, krant- en kerkbodebericht. Als kinderen vier jaar worden krijgen ze een kaartje door de bus met daarop de uitnodiging of ze naar de Zondagsschool komen.
Ook krijgen de kinderen een uitnodiging mee om uit te delen aan vriendjes en vriendinnetjes die nog niet op Zondagsschool zitten, en houden we een vriendjes- en vriendinnetjes middag.
 
De leiding hoopt op de wijze steeds meer kinderen te ontmoeten bij de Zondagsschool, want hoe mooi is het om kinderen zo vroeg mogelijk te vertellen van de Heere. Bij ’t Mosterdzaadje is men boven alles God zo dankbaar, dat dit werk al 125 jaar gedaan mag worden.