Nieuws

In 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland is bevrijd van de Duitse bezetting. Dit is voor Vereniging Oud Ederveen aanleiding om de gebeurtenissen in Ederveen tijdens de oorlogsjaren te verzamelen.
Over deze periode is echter niet zo veel bekend. Oud Ederveen is op zoek naar informatie over Ederveen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Heeft u, of uw vader in het verzet gezeten? Zijn er bij u onderduikers of evacuees in huis geweest? Heeft de honger, die de mensen in de grote steden leden, invloed op Ederveen gehad?

Misschien heeft u wel gebruiksvoorwerpen uit de oorlogsjaren: seinlampen, oorlogspakketten, dropping materiaal, kleding gemaakt van parachutestof en wilt u dit in bruikleen stellen aan de Vereniging Oud Ederveen? Graag komen wij in contact met u. Op deze manier hopen we een tentoonstelling te realiseren, die begin mei 2015 gehouden zal worden. Ook hiervoor geldt: stuur een mail naar oud@ederveen.eu of bel met één van de volgende personen: Jan vd Dikkenberg 0318-576218 of Ceel Schuurman 0318-573447

Oud Ederveen is een jonge vereniging met als doel de geschiedenis van Ederveen te bewaren en door te geven. Wij geven twee keer per jaar en verenigingsboekje ‘OP DE EIERMARKT’ uit. In het nummer van april 2015 willen we deze verhalen met eventueel foto’s plaatsen. Weet u nog verhalen of heeft u foto’s? Neem gerust contact op via de mail: oud@ederveen.eu of bel één van de volgende personen: Nico van Doorn 0318-571144 of Reinilde van Ekris 06-23544617. We komen graag een keer bij u aan.