Nieuws
Zoals eerder bericht, is er op 17 april een eerste brainstormavond gehouden over de toekomstige invulling van het dorpshart. De avond was georganiseerd door de besturen van de Algemene Belangenvereniging Ederveen-De Klomp en het dorpshuis De Zicht. Vanwege de aanstaande nieuwbouw van de Calvijnschool buiten het dorpscentrum en de leeftijd van het dorpshuis is de vraag ontstaan wat er op termijn met het centrum van het dorp kan/moet gebeuren.
Uit de bijeenkomst kwamen verder uit te werken thema’s, te weten zorgvoorzieningen, sportfuncties, verenigingsaspecten, maatschappelijke functies, ondernemersbehoeften, woonvoorzieningen, parkeerproblematiek en oplopende verkeersdrukte.
toekomstvisie_centrum_Ederveen-2
Het dorpshart van Ederveen, van boven bezien.
 
Onlangs heeft een kleiner team de uitgangspunten benoemd die bepalend zijn voor de uitwerking van een concept voor een centraal gelegen multifunctioneel gebouw. Deze uitgangspunten zijn:
1. De centrumvisie heeft betrekking op de gemeentelijke grondoppervlakte horende bij het dorpshuis en de Calvijnschool, totaal circa 5.000 m2.
2. Het centrum met bebouwing moet een verfraaiing voor het dorp zijn met aantrekkingskracht voor nieuwe functies en voorzieningen.
3. Samenwerking en delen van ruimtes is essentieel. Dé basis voor een welslagen van de investering in het centrum van het dorp en het exploiteren van een multifunctioneel dorpscentrumgebouw is dat zo veel mogelijk partijen bereid zijn tot samenwerken in en rond het centrum/gebouw.
4. Het Marktgebouw als gemeentelijk monument met het omliggende marktplein is een bepalend onderdeel van het centrum.
5. Het gebouw Calvijnschool verdwijnt na gereedkoming van de nieuwbouw aan de Schoolstraat.
6. De Hersteld Hervormde Kerk heeft behoefte aan een eigen kerkzaal.
7. Er is blijvend behoefte aan een grote zaal die gebruikt kan worden voor sporten en andere activiteiten. Het is voor het behoud van de levendigheid van het dorp essentieel dat de vele sportactiviteiten in het eigen dorp uitgeoefend kunnen worden.
8. Duurzaamheid en langjarige kostendekkende exploitatie inclusief een professioneel beheer (ondersteund door vrijwilligers) zijn essentieel.
9. Kansen voor extra woonvoorzieningen mee nemen passend bij de lokale behoefte.
 
Belanghebbenden worden uitgenodigd zich te melden.
Bent u of is uw vereniging, organisatie of onderneming belanghebbende voor de nieuwe centrum faciliteit van het dorp Ederveen, dan kunt u dat melden via een email naar dorpshuis@ederveen.eu.
 
Na de zomer zal er een informatiebijeenkomst voor de omwonenden van het centrum worden georganiseerd.