Nieuws
Varias Verzekeringen B.V. uit Ederveen blij met aanstelling als advieskantoor van het MKB ZZP Voorzieningenfonds
Een betaalbaar alternatief voor
(of in combinatie met) een
arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een_betaalbaar_alternatief
Majan van Riessen, directeur van Varias Verzekeringen in Ederveen.
 
Het voorzieningenfonds is een schenkkring van ondernemers voor en door ondernemers. Zij verzorgen gezamenlijk het inkomen van de leden bij ziekte en bij arbeidsongeschiktheid op basis van schenkingen gedurende een periode van maximaal twee jaar.
Schenkkringen winnen steeds meer aan populariteit. Ook Varias Verzekeringen uit Ederveen adviseert in sommige gevallen een ondernemer aansluiting te zoeken bij een broodfonds of het voorzieningenfonds. Dat kan zijn omdat een verzekeraar als gevolg van een medisch verleden de dekking van een normale AOV beperkt of vanwege de werkzaamheden de eindleeftijd beperkt. In die gevallen kan een combinatie tussen een normale AOV en Voorzieningen/Broodfonds een oplossing zijn.
Varias Verzekeringen is blij met de aanstelling van het MKB- ZZP Voorzieningenfonds omdat zij daarmee haar advisering en ondersteuning voor zelfstandig ondernemers kan uitbreiden.
Majan van Riessen, directeur van Varias Verzekeringen zegt dan ook : Het komt voor dat wij ondernemers adviseren zich aan te sluiten bij een broodfonds. Wij kunnen ondernemers (ook starters) nu voorstellen bij het Voorzieningenfonds bijvoorbeeld wanneer de klant wordt geconfronteerd met beperkingen in de dekking terwijl hij/zij eigenlijk nooit ziek is. Deze voorziening adviseren wij ook wel bij klanten met een fysiek wat zwaarder beroep die niet al te veel willen betalen voor een AOV en toch een calamiteitendekking willen of omdat de AOV wordt beëindigd omdat de eindleeftijd is bereikt. Een oplossing kan dan zijn zich aan te sluiten bij een schenkkring.
In een persoonlijk gesprek kunnen wij de ondernemer adviseren of een gewone AOV wenselijk is en welke opties hij of zij daarin heeft. Om het een beetje betaalbaar te houden kan bijvoorbeeld een dekking gebaseerd op passende arbeid in plaats van beroepsarbeidsongeschiktheid aangeboden worden. Het verschil is dan dat de verzekeraar bij langdurige arbeidsongeschiktheid ook kijkt naar functies die passen bij de bekwaamheden van de ondernemer, opleiding en ervaring en daar dan het arbeidsongeschiktheidspercentage aan koppelt. Voordeel is dat de ondernemer dan een stuk minder premie betaalt maar wel toegang heeft tot preventieve diensten en hulp bij re-integratie bij de verzekeraar en het is altijd nog beter dan de dekking die het UWV biedt bij een vrijwillige verzekering of werknemers.
Persoonlijk vind ik het jammer dat ondernemers over het algemeen de meest uitgebreide dekkingen krijgen gepresenteerd bij een AOV advies. Zo creëren wij ook de indruk dat een AOV onbetaalbaar is terwijl er met een beetje creatief denken best een passende oplossing te bedenken is.
 
Wij vinden het erg belangrijk dat een ondernemer goed nadenkt over de risico’s van ziekte en overlijden. Daarom brengen wij ons adviestarief ook pas in rekening wanneer een polis daadwerkelijk tot stand is gekomen. Levert deelname aan het voorzieningenfonds een relatie voordelen op dan zullen wij ons adviestarief met de eenmalige inschrijvingskosten van het voorzieningenfonds verlagen.
Wat dat dan kost ? De ondernemer betaalt eenmalig € 395,- inschrijfkosten en een vergoeding voor contributie en bankkosten van in totaal zo’n € 12,- per maand. De maandelijkse inleg van het voorzieningenfonds is afhankelijk van de schenking die de ondernemer wil ontvangen maar deelname is mogelijk vanaf € 33,75 per maand (schenking € 750 per maand) oplopend tot € 112,50 per maand (schenking € 2500).
Het is de bedoeling dat wij in de regio ondernemers warm krijgen deel te nemen aan een nieuw op te zetten voorzieningenfonds. Daarnaast hopen wij dat wij ondernemers kunnen laten zien dat er heel veel mogelijkheden zijn om zich tegen het risico van arbeidsongeschiktheid te verzekeren en dat dit helemaal niet hartstikke duur hoeft te zijn. Helemaal niks doen is volgens ons geen optie.
Op 16 en 17 juli organiseren wij bij ’t Trefpunt in Ederveen een bijeenkomst waar wij ondernemers uitleg geven over het voorzieningenfonds. Inschrijven is die avond ook mogelijk. Deze lezing begint om 20.00 uur en zal hooguit een uurtje duren. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Aanmelden kan telefonisch op 0318-570243 of middels een mail naar info@variasverzekeringen.nl
Zodra de eerste 20 aanmeldingen er zijn zullen wij een eerste ledenvergadering beleggen waarna de vereniging kan worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De verwachting is dat de oprichting rond 1 oktober een feit is.
Voorinschrijvingen kunnen ook gedaan worden bij ons kantoor door met ons te bellen of te mailen. Dat kunnen ondernemers doen door ons een mail te sturen met een informatiepakket en een inschrijfformulier. Natuurlijk is de ondernemer ook welkom op ons kantoor aan de Hoofdweg 81a in Ederveen.