Nieuws
 Afgelopen zaterdag 12 september vond de Kerkpleinmarkt plaats. We hebben een prachtige dag gehad. Er is een prachtig resultaat behaald, € 18.209,28, mede dankzij uw en jouw aanwezigheid en inzet!
Langs deze weg willen we een ieder bedanken, die, op welke manier dan ook, een steentje heeft bijgedragen. Alle sponsoren en vrijwilligers, die zowel voorafgaand als tijdens deze dag druk in de weer zijn geweest: Bedankt!
Maar bovenal gaat onze dank uit naar de Heere, Die zegende met alle mooie dingen van deze dag!
Terugblik_Kerkpleinmarkt 
Het ouderenkoor ‘Met hart en stem’ liet van zich horen tijdens de Kerkpleinmarkt.

Er zijn nog enkele prijzen van de verloting van de dameskrans niet opgehaald. Het betreft de volgende lotnummers: 226 – 282 – 294 – 491 – 551 – 608 - 663. U kunt voor deze prijsjes contact opnemen met mevrouw J. van Wakeren (tel. 572791).
 
De Kerkpleinmarktcommissie