Nieuws
Onlangs werd er in Ederveen gestreden om de ‘Tennis met Kennis’ bokaal. Al deze inspanningen om de bokaal binnen te halen werden niet alleen gedaan vanwege het sportieve aspect maar eigenlijk stond de avond voornamelijk in het teken van geld binnenhalen voor het goede doel.
 
Alle opbrengsten van de avond zoals het inschrijfgeld en de opbrengst van een enorme verloting gingen rechtstreeks naar de stichting ‘Sclerodermie Fonds’.
Linda v.d. Vliert-Duijts, oprichtster en voorzitster van deze stichting, was deze avond samen met haar man Chris de gehele avond in touw achter de bar en heeft ook haar steentje bijgedragen aan alle voorbereidingen.
Na een heerlijk kopje soep, wat voor een groot gedeelte werd gesponsord door de PLUS uit Ederveen, werd er getennist in dubbelparen en gestreden om zoveel mogelijk games binnen te halen.
Tussen alle partijen door en na afloop was er een verloting, alle prijzen werden gesponsord door ondernemers uit Lunteren en Ederveen, waarvoor, namens d eorganisatie, hartelijk dank! Het waren er teveel om allemaal op te noemen.
 
Aan het einde van de avond kon een mooi bedrag overhandigd worden aan Linda. Namens TV Ederveen overhandigde Teus v.d. Brink een mand met € 1000,00 welke mede gebruikt zal gaan worden voor meer onderzoek naar de ziekte Sclerodermie.