Nieuws
Dinsdag 2 oktober start de Emmaüscursus in Ederveen. Worstel je met levensvragen? Wil je meer over het christelijk geloof weten? Wil je meer vorm geven aan het christen zijn in je leven en je geloof meer delen? De cursus is bedoeld voor iedereen die graag meer wil weten over de basis van het christelijk geloof.
De cursus is voor jong en oud, christen en niet-christen. Ook als je het moeilijk vindt om wat je gelooft onder woorden te brengen is deze cursus over de basis een prima hulpmiddel.
 
Kortom acht gezellige en laagdrempelige dinsdagavonden in huiselijke kring, waar men om de twee weken samen zijn en alle mensen en vragen welkom zijn. De thema’s zullen o.a. gaan over: Bestaat er een God? En hebben we Hem nodig? Hoe was het leven van Jezus, Zijn sterven, dood en opstanding. Wat doet de Heilige Geest? Hoe wordt je christen?
Ook is er gelegenheid om in te gaan op de onderwerpen die op dat moment leven in de groep.
 
Ben je geïnteresseerd mail gerust naar: emmausederveen@hotmail.com. Je kunt ook bellen of whatsappen via 06 - 23 36 82 15 of 06 – 51 28 14 79.
Van harte welkom namens team Emmaüs Ederveen: Elisabeth Gerritse, Marco van Brummelen, Rudy van Roekel en Evelien de Koning.