Nieuws
Bij peuteropvang ‘Dribbel’ helpen ze kinderen spelend wijs te worden. Dat doen ze er met heel hun hart. En met oog en oor voor de peuter. Hun kracht? Goed kijken naar het kind. Zien wat het nodig heeft en daarop aansluiten.
 
‘Dribbel’ is een van de locaties van ‘Spelenderwijs’ voor peuters van 2 tot 4 jaar. Aan de hand van thema’s wordt gewerkt aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind. Bij alle thema’s staat het spel van het kind centraal. De dagindeling is herkenbaar waardoor de overgang naar de basisschool gemakkelijker wordt.
‘Dribbel’ is gehuisvest in het dorpshuis ‘De Zicht’ in Ederveen en heeft de beschikking over een mooie, grote lichte ruimte met duidelijke hoeken, waarbij de peuter uitgedaagd wordt om met afwisselend spelmateriaal te spelen.
 
De peuteropvang is op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend van 08.45 uur – 12.00 uur en op woensdagochtend van 08:45 – 12:15 uur.
Inschrijven kan al vanaf 1,5 jaar! Een inschrijfformulier is verkrijgbaar bij Dribbel (Marktplein 10) of via www.spelenderwijsede.nl Kom gerust eens kijken met uw kind.