Nieuws

De voorgenomen gebouwenruil van de reformatorische Calvijnschool en de protestants christelijke Julianaschool in Ederveen is onzeker geworden. De kersverse wethouder Johan Weijland (D66) gaat met beide directeuren om de tafel om de kou uit de lucht te halen.

door Freek Wolff

De nieuwe bestuurder kreeg het donderdag in de gemeenteraadsvergadering meteen voor zijn kiezen, omdat de SGP een interpellatiedebat aanvroeg over dit onderwerp, overigens tot groot ongenoegen van de ChristenUnie (CU).

Scholenruil_Ederveen_onzeker
Foto: Wethouder Johan Weijland:
,,We zoeken naar een maatschappelijk verantwoorde oplossing."

De SGP wond zich, bij monde van Arnold Versteeg, op over het proces en de informatievoorziening over dit onderwerp. Jos van Heuveln (CU) daarentegen pareerde dat de SGP vanaf maart dit voorjaar niet aan de bel had getrokken. Wel onderkende hij dat de situatie qua ruimtenood nijpend is.

Volgens Versteeg lopen de prognosecijfers over het aantal leerlingen achter de feiten aan. ,,We willen dat een onafhankelijke partij de getallen gaat verifiëren.''

Bovendien zouden de hoeveelheid vierkante meters die de scholen nodig hebben voor hun leerlingen in de gemeentelijke planning niet kloppen. ,,De directeuren hebben forse uitspraken gedaan over de werkwijze van de gemeente'', aldus Versteeg. ,,En er zou geen overleg geweest zijn over verschillende scenario's van de eigendomssituaties.''

De Calvijnschool kampt al jaren met gebrek aan ruimte, terwijl de Julianaschool juist lokalen over heeft.

Weijland verklaarde dat hij in zijn allereerste dagen als wethouder meteen naar de schoolgebouwen was geweest om er voeling mee te krijgen. ,,Bij de tellingen is vastgehouden aan regels. Het is wel lastig om voorspellen te doen over leerlingenaantallen, omdat er ook kinderen uit omliggende plaatsen komen. Het ligt gevoelig en we zoeken naar een maatschappelijk verantwoorde oplossing. Ook met de kerk. Ruiling is nog steeds denkbaar'', aldus Weijland.

Wel liet de wethouder weten dat het gebruikelijk is dat een school zelf de kosten draagt voor een tijdelijk noodlokaal, waar de Calvijnschool nu vermoedelijk gebruik van moet maken. Weijland zegde toe dat een onafhankelijke partij gaat onderzoeken welke cijfers van leerlingenaantallen en vierkante meters nu correct zijn.

Oud-wethouder Breunis van de Weerd (SGP), nu raadslid: ,,Het lijkt erop dat de gemeente alleen maar aanstuurt op de laagste kosten. Maar wat is op de lange termijn het meest effectief? Hierbij moet je ook naar onderwijskundige aspecten kijken.''

Bron: Ede stad 23-05-2014