Nieuws
 Rijk Zandsteeg (61 jaar, Ederveen), is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Gerrie Ligtelijn-Bruins heeft hem op woensdagavond 22 juni de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke Onderscheiding.
Rijk_Zandsteeg_Lid_in_de_Orde_van_Oranje-Nassau
De uitreiking van de onderscheiding gebeurde aansluitend op een overleg tussen de oude en nieuwe kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ederveen.
De heer Zandsteeg is werkzaam als operationeel directeur bij HAVE Brandstoffen B.V. in Lunteren en heeft zich daarnaast 29 jaar ingezet als vrijwilliger voornamelijk op kerkelijk gebied. Vanaf 1986 was hij tien jaar bestuurslid van de Vereniging tot Stichting Instandhouding van één of meer Hervormde scholen te Ederveen.
Bij de Hervormde gemeente Ederveen was hij twaalf jaar jeugdouderling en vervolgens was hij twaalf jaar ouderling-kerkrentmeester waarvan lange tijd voorzitter van het college van kerkrentmeesters.
Omdat de bijzondere verdiensten van de heer Zandsteeg een uitstraling hebben naar de lokale samenleving, werd deze Koninklijke Onderscheiding toegekend..