Nieuws
Gemeente Ede heeft een budget voor ideeën om een wijk of leefomgeving te verbeteren. Deze ideeën kunnen rechtstreeks met de Gemeente Ede besproken worden, maar veelal gebeurt dit via de zogenaamde Wijkwaardebonnen. In de buitendorpen komen de aanvragen meestal via of direct van de dorpsraden.
Resultaten_Ederveen 
Dankzij ´Ederveen/Doet´ heeft de Julianaschool een nieuw speelstoestel.
 
Om de bewoners meer te betrekken bij ideeën is vorig jaar in Ederveen een pilot gestart onder de naam ‘Ederveen-Doet’. Via een site kunnen bewoners hun ideeën presenteren, en het hierbij benodigde budget aangeven. Ieder adres in Ederveen kon via deze site met een cheque geld doneren op zo’n idee.
Indien door deze donaties van medebewoners het streefbedrag werd gehaald, kon het project doorgang vinden en werd het bedrag uitgekeerd. Over het jaar 2015 waren de resultaten voor Ederveen bemoedigend; tien initiatieven werden ingediend, waarvan er vijf doorgang vonden. Te denken valt aan een grasmaaier voor omgeving Leesonweg tot aan een stevige bijdrage voor een nieuw speeltoestel op het plein van de Julianaschool. Van de ongeveer 1200 huishoudens in Ederveen doneerden over drie ronden gemiddeld 31%, een mooi resultaat.
 
Bij de evaluatie tussen de Gemeente Ede en de Belangenvereniging Ederveen-De Klomp is naar voren gekomen dat de resultaten van afgelopen jaar voldoende vertrouwen geeft voor vervolg in 2016. De gemeente Ede wil haar bewoners graag betrekken bij het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in de buurten.
Via Ederveen-Doet kan je eenvoudig en snel zelf een bijdrage leveren. Heb je een leuk idee? Verzamel dan zo veel mogelijk medestanders en cheques. Hoe meer mensen, hoe meer cheques, hoe grotere en leukere initiatieven je kan organiseren.
Met andere woorden; ook in 2016 zullen over enkele ronden verdeeld weer cheques ( € 7,50) verstuurd worden, en zijn te doneren op initiatieven op de site www.ededoet.nl.
Er zijn twee dingen belangrijk om succes te hebben met de wijk, straat, vereniging of organisatie: bedenk een initiatief, plaats dit op de site, nodig mensen uit om te doneren.
Geen inspiratie ?, denk eens aan opknappen perken (middelen of beplanting), buurtfeest voor kinderen (speelstraat), sportmiddag, dagje uit met ouderen, plaatsing openbare banken, spreker uitnodigen, eettafel, of koffieochtend.