Nieuws

Zaterdag 10 mei houdt de Christelijke Zangverenging De Lofstem haar jaarlijkse rommelmarkt. Hiervoor kunnen zij nog goede bruikbare spullen gebruiken. Liever geen grote meubels.
Als u spullen hebt waarvan u afstand wilt doen en die we nog goed kunnen verkopen, bel dan met Drees van Middendorp, 0623734080.