Nieuws

De komende acht tot tien jaar kunnen in Ederveen ruim 70 woningen gebouwd worden. Het college van burgemeester en wethouders van Ede heeft daartoe een voorontwerp-bestemmingsplan ‘Ederveen, Munnikebeek’ en het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Ederveen, Veldjesgraaf II Zuid’ vastgesteld.

In de woonbuurt aan de rand van de landschappelijke verbindingszone Veluwe - Grebbelinie is plaats voor ongeveer 74 woningen. Hiervan worden 68 woningen mogelijk gemaakt door het voorontwerp bestemmingsplan Ederveen, Munnikebeek'. Het ontwerp-Uitwerkingsplan 'Veldjesgraaf II zuid" maakt de bouw van 6 woningen direct achter de woningen Veldjesgraaf 31 tot en met 34 mogelijk. De bouw van deze 6 woningen was opgenomen in het oorspronkelijke bestemmingsplan voor de nieuwe wijk Veldjesgraaf. Dit plan moest alleen nog verder uitgewerkt worden. Beide plannen liggen vanaf 26 juni 2014 ter inzage.

De plannen zijn een initiatief van de plaatselijke ontwikkelaar Drodun Projectontwikkeling. De grond aan de zuidwestkant van Ederveen is gedeeltelijk eigendom van Drodun Projectontwikkeling en gedeeltelijk van de gemeente Ede.
Wethouder Vreugdenhil is positief over de plannen: “Het initiatief van Drodun kan rekenen op een breed draagvlak in de Ederveense gemeenschap. Er is veel belangstelling voor de woningen. Ederveen kan hiermee weer een flink aantal jaren vooruit. Dat vind ik heel mooi.”

Woningbouw
De twee plannen gaan over het gebied tussen de bestaande wijk Veldjesgraaf en de Munnikebeek in Ederveen. Ook aan de zuidzijde van de Munnikebeek worden woningen gebouwd. Aan de rand van de kern van Ederveen wordt een voormalig agrarisch bedrijf gesaneerd.
Ook maakt het woningbouwplan de verplaatsing van de tennisbanen mogelijk. De locatie van de huidige tennisbanen krijgt een gemengde bestemming (woningbouw of maatschappelijke functie). Voorlopig is de locatie gereserveerd voor een mogelijke uitbreiding van de scholen in Ederveen. In 2014 en 2015 onderzoekt de gemeente of uitbreiding nodig is op de locatie van de tennisbanen.

Nieuwe natuur
In overleg met de provincie Gelderland wordt een groot deel van het stuk grond van Drodun Projectontwikkeling ingericht met nieuwe natuur. Het gaat om de grond ten westen van de nieuwe woonwijk, richting het Allemanskampje. Het plan voor het inrichten van de nieuwe natuur wordt nog verder uitgewerkt.