Nieuws
Nieuwe commissie ’t Eeereveensedag
 
De ‘t Eereveensedag wordt dit jaar door een nieuwe commissie georganiseerd.
Even voorstellen betekent in dit geval ook afscheid nemen, n.l. van de commissie die al
een groot aantal jaren met veel inzet de ‘t Eereveensedag heeft georganiseerd
Zij vonden dat het nu tijd werd om het stokje door te geven.
Dit zijn op de foto de mensen met de bloemen.
 
Vlnr Adriaan Henzen, Gerbert Schuurman, Evert Evers, Jan Hardeman, Corine Drost, Bart Gaasbeek, Tiemke Snellen, Henk van de Pol, Angelique Hardeman, Bert van de Vendel en Teus Schuurman (niet aanwezig Mirella van de Pol)
 
De nieuwe commissie heeft zich tot doel gesteld om de ‘t Eereveensedag wat op te frissen.
Dit betekent dat er in de toekomst een aantal dingen zullen veranderen.
Een paar daarvan zullen dit jaar al zichtbaar zijn.
Zo zal de Hoofdweg, gedeelte tussen de Nieuweweg en de Hootsenstraat, na lange tijd weer deel uit maken van het activiteitenterrein.
 
Er zullen naast “de vertrouwde oude activiteiten”, ook een paar nieuwe zijn.
Een groot gedeelte van de dag zal er b.v. een cartoontekenaar aanwezig zijn, een rodeostier en voor de kleintjes een achtbaantje.
Een bezoek aan de ’t Eereveensedag op 5 juli a.s. zal zeker de moeite waard zijn.