Nieuws
Donderdag 8 maart heeft de gemeenteraad van Ede ingestemd met het naar voren halen van de nieuwbouw van de Julianaschool en de Calvijnschool. De nieuwbouw zal nu plaats vinden in 2019-2020. Het streven is dat de nieuwbouw voor het cursusjaar 2020-2021 wordt opgeleverd.
De schoolbesturen zijn blij dat er nu duidelijkheid is gekomen.
 
Nieuwbouw_Julianaschool_en_Calvijnschool
 
De snelgroeiende Calvijnschool is al meer dan tien jaar met de gemeente in gesprek over een passende oplossing voor de huisvesting. Nadat eerder al was besloten tot volledige nieuwbouw bleef de gemeente echter vasthouden aan een gefaseerde bouw.
Nu de gemeenteraad het Strategisch huisvestingsplan voor alle scholen van de gemeente Ede vast moest stellen zag hij opnieuw een mogelijkheid om het versneld bouwen van de Ederveense scholen aan de orde te stellen. En met succes! Op voorwaarde dat de beide scholen gezamenlijk ruim een ton extra bijdragen gingen zowel het College als de Raad akkoord met de vervroegde bouw.
 
Het besluit is genomen voor vervangende nieuwbouw van beide scholen en van de gymzaal. Eerst vindt de nieuwbouw van de Calvijnschool plaats, direct daarna van de gymzaal en de Julianaschool.
Het bestuursbureau van De Viermaster zal – net zoals nu het geval is - in de nieuwe Julianaschool gevestigd worden. Henk Jonker, directeur-bestuurder van VPCO De Viermaster: “We zijn blij dat er na vele jaren van overleg duidelijkheid is gekomen. We staan met beide scholen, samen met de gemeente Ede voor een mooie uitdaging”.
 
Het is de bedoeling dat de hoofdvleugel van de Calvijnschool het eerst wordt gebouwd. Zodra de Calvijnschool daarheen is verhuisd kan de Julianaschool gebruik maken van het huidige gebouw van de Calvijnschool, zodat de nieuwe Julianaschool ook kan worden gerealiseerd.
De totale nieuwbouw moet gerealiseerd worden op de huidige plek van de Julianaschool en de oude tennisvelden die daarnaast liggen. Dit totale perceel biedt voldoende ruimte voor de ruim 200 leerlingen van de Julianaschool en voor ruim 400 leerlingen van de Calvijnschool.
 
Ook voor locatie ‘De Brug’ zal in overleg met de Hervormde gemeente voor een passende oplossing gezorgd worden.
“We weten als Julianaschool nu waar we aan toe zijn en dat is heel prettig. We kunnen nu concreet vanuit onze visie op onderwijs gaan nadenken over het vormgeven van het schoolgebouw en de investeringen op het gebied van ICT”, aldus directeur Ysbrand van der Veer.