Nieuws
Vrijdag 6 februari kwamen alle leerlingen en leerkrachten van de Julianaschool te Ederveen met warme truien aan naar school. Niet omdat de verwarming stuk was, maar omdat de verwarming een paar graden lager stond in verband met de jaarlijkse Warme Truiendag.
 
Leerlingen_Julianaschool_met_dikke_truien_in_de_klas
 
De Warme Truiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. Voor 2015 is gekozen voor vrijdag 6 februari.
De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.