Nieuws
Woensdag 27 februari was de jaarvergadering van de Chr. Gem. Zangvereniging ‘De Lofstem’ te Ederveen.
Er vielen maar lieft vijf jubilarissen te huldigen.Mevr. A. Nap - v.d. Heetkamp begon al op het kinderkoor, nu is zij 40 jaar lid.Een mijlpaal voor haar en de vereniging. Vier andere leden zingen al 25 jaar mee.
Jubilarissen_bij_de_De_Lofstem
De jubilarissen van De Lofstem, met uiterst reschts de voorzitster.
 
Op de foto v.l.n.r.: mevr. A. Nap-v.d. Heetkamp ,mevr. M. Achterberg-van Doorn, mevr. F v.d.Weerd-Scherrenburg, dhr.A. Ten Ham en voorzitter mevr. E.
Ploeg-Bunk. Mevr. J v. Beek- v.d.Kaa kon wegens ziekte niet aanwezig zijn.