Nieuws
Woensdag 18 februari heeft De Lofstem zijn jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Op deze avond zijn er vijf jubilarissen gehuldigd. Dit waren mevr. W. Veldhuizen - Hardeman (25 jaar), dhr. J. de Jager (25 jaar), mevr. H.H. de Jager - Barten (25 jaar), dhr. M. Hendriksen (25 jaar) en mevr.
J.G.E. Middelman - van Garderen 40 jaar) (zie foto recht s).
Jubilarissen_De_Lofstem