Nieuws
Woensdag 22 februari hield Chr.Gem.Zangvereniging ‘de Lofstem’ haar jaarlijkse ledenvergadering. Op deze avond hebben werd dhr.A. v.d. Lagemaat gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap.
Hij werd bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren en nog vele goede zangjaren toe.gwenst.
Jubilaris_gehuldigd_bij_De_Lofstem
Foto v.l.n.r.: Mevr. E. Ploeg voorzitster, de jubilaris A. v.d. Lagemaat en H.A.Willemsen tweede penningmeester.