Nieuws

Het damseizoen werd bij D.C.E. in Ederveen afgesloten met de jaarvergadering en de huldiging van de clubkampioenen.
Voorzitter Steven Vierwinden opende de matig bezochte vergadering met een hartelijk welkom. Voorts werden de agendapunten in een snel tempo afgewerkt.
Na de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering kwam het financieel verslag van penningmeester Wout va Ek aan de orde. Ondanks dar er een positief saldo is besloot het bestuur toch met instemming van de leden om de contributie in 2015 iets te verhogen. Dit in verband met het dalende ledenaantal en de hogere kosten.

Vervolgens de kampioenen gehuldigd en reikte de voorzitter de bekers uit aan de kampioen van D.C.E. Michel Hendriksen. Hij kwam daardoor definitief in het bezit van de Top Deuren wisselbokaal.
De tweede prijs was voor Jan Lam en de derde prijs ging naar Frans Elbertsen. Bij de recreantengroep werd Geurt Bouw kampioen de tweede prijs ging naar
Jaap de Lange en de derde prijs was boor Rik v.d. Weert.
In de Bondscompetitie Werd in het eerste team Jan Lagerweij kampioen en in het tweede team Wout van Ek en kregen ook een beker overhandigd.

Op de Ederveensedag komt Johan Kraayenbrink naar Ederveen> Hij speelt dan het traditionele simultaan op de Markt.