Nieuws
De zorg verandert. En dat roept vragen op. Want hoe gaat het nu verder?
De gemeente bekijkt wat u zelf kunt en wat bijvoorbeeld de partner, buren en familie kunnen doen. En welke professionele hulp u écht nodig heeft. Meer dan voorheen moet u zichzelf de vraag stellen: welke zorg of ondersteuning heb ik nodig? Wat kan ik zelf? En wie uit mijn omgeving kan mij helpen?
Dat is een andere manier van denken.
 
Daarover wilt men met belangstellenden in gesprek (dialoog) gaan.. Samen worden elkaars vragen besproken en behoeften en hoe daar het beste mee om is te gaan. Op deze manier kan men elkaar inspireren met goede voorbeelden, nieuwe ideeën en zoeken we naar passende oplossingen.
 
Praat u mee?
U wordt van harte uitgenodig om deel te nemen aan deze bijeenkomst die gehouden wordt op:
Dinsdag 31 oktober 2017 van 10.00 – 12.00 uur. Locatie: 31 oktober in Dorpshuis De Zicht in Ederveen
De organisatie is in handen van ICARE, Malkander en Zorg Verandert. Deelname is gratis.
 
Aanmelden
U kunt voor deelname bellen / mailen, liefst een week voorafgaand aan de bijeenkomst (26 september óf 24 oktober 2017), naar: Malkander 0318-20 80 80  info@malkander-ede.nl
Contactpersonen: Annelies Hultink