Nieuws
Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan voor de uitbreiding van het bedrijf Heko Spanten aan de Rijksweg in Ede goedgekeurd. Het bedrijf loopt tegen de grenzen van zijn productie- en opslagcapaciteit aan. Het plan maakt een uitbreiding van 5000 vierkante meter mogelijk.
Omwonenden hebben nu zes weken de tijd om hun mening over het plan te geven. Daarna gaat het bestemmingsplan voor besluitvorming naar de gemeenteraad.
Menukaart
In dit plan is gebruik gemaakt van de gemeentelijke menukaart. De menukaart biedt bedrijven meer mogelijkheden om uit te breiden, op voorwaarde dat ze iets terugdoen op het gebied van bijvoorbeeld goede ruimtelijke ordening, maatschappelijk nut of duurzaamheid.
Parkeerterrein
In dit plan wordt een gezamenlijke parkeerplaats voor het bedrijf en het nabijgelegen partycentrum aangelegd. Dit terrein krijgt een groene boomgaardachtige uitstraling. Verder wordt aan één zijde van het perceel een Elzensingel aangelegd en krijgt de nieuwbouw een duurzame uitstraling. Als compensatie verdwijnen twee woningen en een voormalige agrarische bestemming krijgt een bedrijfsbestemming.
Draagvlak
Wethouder Willemien Vreugdenhil vindt het een mooi plan. ,,We vragen steeds vaker aan ondernemers iets terug te doen om een uitbreiding mogelijk te maken. Dat is hier goed opgepakt. We lossen parkeerproblematiek op en de uitbreiding krijgt een groene en duurzame uitstraling. Het bedrijf creëert zo in de buurt draagvlak voor hun plannen. Tegelijkertijd blijft een belangrijk en mooi bedrijf behouden voor Ede.’’