Nieuws
In de Gelderse Vallei start binnenkort een project waarbij vrijwilligers aan de keukentafel advies geven aan eigenaren van een asbestdak. Voor dit project worden mensen gezocht die na een korte training en tegen een kleine vergoeding met dakeigenaren in gesprek willen gaan.
Gesprek_over_asbest_aan_de_keukentafel 
Versnellingsproject
Met ingang van eind 2024 zijn asbestdaken in Nederland bij wet verboden. Dat betekent niemand na 2024 een asbestdak meer mag hebben. Dit verbod moet mens en milieu beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Hoe ouder een asbestdak is, hoe meer het slijt en verweerd raakt. Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd asbestdak kan daardoor het milieu vervuilen en levert gevaar op voor de leefomgeving. Het vervangen van daken, en zo mogelijk het plaatsen van zonnepanelen op het nieuwe dak, is een verantwoordelijkheid van de eigenaar.
In de Gelderse Vallei wordt gestart met een versnellingsproject, waarbij de gemeenten, de regionale omgevingsdienst, LTO Noord en de vereniging DKK Gelderland (DKK) samenwerken.
 
‘t Trefpunt
Donderdag 13 december is er in ’t Trefpunt te Ederveen een eerste informatieavond, waarvoor de eigenaren van asbestverdachte daken uit Ederveen en omgeving worden uitgenodigd. Het gaat om daken met meer dan 35 m2 aan asbest. Voor de kleinere daken komt een aparte aanpak.
Na de informatieavond wordt (in januari) gestart met gesprekken aan de keukentafel. Deze gesprekken worden uitgevoerd door vrijwillige asbestcoaches, die door DKK worden opgeleid.
 
Saneren
Een gesprek mondt zo mogelijk uit in een afspraak, dat de dakeigenaar de dakbedekking laat onderzoeken door een professional en bij aanwezigheid van asbest dit laat saneren door een daartoe aangezocht bedrijf. Door samen te werken bij de verwijdering worden kosten bespaard.
 
Nu al vragen ?, Meld u aan via info@dkkgelderland.nl of neem contact op met het DKK-kantoor, telefoonnummer 0314-631168.