Nieuws

 Door de prognoses van het aantal leerlingen van de Calvijnschool en de Julianaschool in Ederveen tot 2030 vindt het Edese gemeentebestuur het gerechtvaardigd dat de twee scholen ruilen van accommodatie, zo is in een memo aan de gemeenteraad te lezen. Dat betekent dat voor de Calvijnschool geen extra grond wordt aangekocht en dat er geen volledige nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Calvijnschool_en_Julianaschool_Ederveen_ruilen_mogelijk_van_accommodatie

De Julianaschool is gehuisvest aan de Schoolstraat 1-5 en de Calvijnschool aan De Zicht 1-5. In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen van de Calvijnschool toegenomen en past het niet volledig meer binnen de locatie De Zicht 1-5. Op dit moment heeft de Calvijnschool meer groepen dan de Julianaschool, terwijl de locatie van de Julianaschool meer mogelijkheden biedt voor huisvesting.

De Calvijnschool gebruikt al enkele jaren lege lokalen op de Julianaschool. Al geruime tijd vraagt de Calvijnschool duidelijkheid over de wijze waarop Ede wil voorzien in de ruimtebehoefte van de school.

De Calvijnschool verwacht in de aankomende periode nog een verdere toename van het aantal leerlingen. Op basis van de huidige gemeentelijke prognoses blijkt dat het aantal leerlingen niet beduidend zal stijgen. Daarmee is het volgens Ede mogelijk binnen de bestaande voorzieningen het aantal leerlingen op te vangen. Negatief daarbij is wel dat er wordt gewerkt met een dislocatie voor de Calvijnschool.

Op grond van de telling van 1 oktober 2013 was er nog steeds voldoende ruimte om alle leerlingen in Ederveen te huisvesten. De toekomstige ontwikkeling van de Calvijnschool blijft onzeker. De school zelf geeft aan op 1 augustus naar verwachting nog met 15 leerlingen te groeien. De Julianaschool verwacht in leerlingenomvang te stabiliseren. Op dit moment wordt volgens Ede nog voldaan aan de vastgestelde normering. ,,Het is denkbaar dat in de (nabije) toekomst beide scholen op deze wijze binnen de bestaande voorzieningen gehuisvest kunnen worden."

Bron: Ede stad 15-04-2014