Nieuws
 Met een aantal eenvoudige vuistregels en een nieuwe serie prentenboeken kunnen ouders de ontwikkeling van hun peuter stimuleren voordat hij of zij naar school gaat. Dat is het uitgangspunt van het gezinsgerichte programma Opstapje dat de Calvijnschool in Ederveen, het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en het Ds. G. H. Kerstencentrum (KOC) vorige week woensdag in Cultura in Ede gepresenteerd hebben. Het eerste exemplaar van het programma en de eerste twee prentenboeken werden hierbij overhandigd aan wethouder Johan Weijland.
Calvijnschool_biedt_peuters_Opstapje 
Veel VVE-programma's richten zich niet of te weinig op ouders, aldus woordvoerder Kalthoff van het NJI. ,,Ouders hebben bij jonge kinderen echter veel invloed, meer dan welke andere opvoeder ook."
 
HECHTING Kalthoff stelt dat in de eerste zes levensjaren van een kind de hechting van een kind met zijn ouders centraal staat. ,,Hiermee wordt een basis gelegd voor de brede ontwikkeling van het kind, zowel taal en denken, bijvoorbeeld het overdragen van waarden en normen en het ontwikkelen van het geweten. Sommige VVE-programma's richten zich nog te veel op alleen de ontwikkeling van de taal en het denken. Daarom wordt door het NJI de methode Opstapje gebruikt, waarbij de interactie tussen ouder(s) en kind centraal staat aan de hand van eenvoudige vuistregels. Ouders worden versterkt in hun vaardigheden, krijgen meer zelfvertrouwen en meer inzicht in de ontwikkeling van het kind."
 
Deze visie sluit aan bij de manier waarop de Calvijnschool al jarenlang bezig is met VVE. Om te voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan VVE is in overleg met het NJI de methode Opstapje aangepast om te gebruiken in autochtone gezinnen. Hiermee is het de eerste methode in Nederland die deze doelgroep beoogt. In plaats van de prentenboeken die bij de methode horen, worden er nieuwe prentenboeken geschreven.
 
Op de Calvijnschool wordt naar volle tevredenheid gewerkt met deze nieuwe methode. Zowel de VVE-leidsters als de ouders zijn hier zeer over te spreken, zeker ook in combinatie met de andere VVE-activiteiten die de school ontwikkeld heeft (bijvoorbeeld een prentenboekenbibliotheek en een speel-o-theek).
 
Wethouder Weijland gaf in zijn toespraak aan dat het een goede zaak geweest is dat het college van burgemeester en wethouders de noodzaak van een gezinsgericht programma ingezien heeft. ,,Voorlezen door ouders is leuk en leerzaam voor kinderen en gezellig en dankbaar voor ouders", aldus de wethouder. ,,Ouders wijden hun kind op deze manier in in het leven. Kortom: lezen is leuk."