Nieuws
Woensdag 17 april heeft een groep Ederveners een eerste brainstormavond gehouden over de positie van het dorpshart. De avond was georganiseerd door de besturen van de Algemene Belangenvereniging Ederveen-De Klomp en het dorpshuis De Zicht. Vanwege de aanstaande nieuwbouw van de Calvijnschool buiten het dorpscentrum en de leeftijd van het dorpshuis is de vraag ontstaan wat er op termijn met het centrum van het dorp kan/moet gebeuren.
Brainstormen_over_toekomst_centrum_Ederveen 
Wethouder Willemien Vreugdenhil opende de bijeenkomst, waarna zo’n 40 op genodigde vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties, ondernemers en gebruikersgroepen in kleine groepen over de toekomst van het centrum van Ederveen in gesprek gingen. De opdracht was te benoemen aan welke functies en voorzieningen het dorp voor de korte en langere termijn in de toekomst behoefte heeft.
 
Uit de bijeenkomst kwamen 6 verder uit te werken thema’s naar voren:
1. Zorgvoorzieningen
2. Sportfuncties
3. Verenigingsaspecten
4. Maatschappelijke functies
5. Ondernemersbehoeften
6. Woonvoorzieningen
Met als algehele rode draad de toenemende parkeer problematiek en oplopende verkeersdruktes.
 
Besloten is dat een werkgroep met vertegenwoordigers uit de zes genoemde thema’s de brainstorm ideeën uitwerken tot een eerste aanzet van mogelijke herinrichting van het dorpscentrum. In een latere fase zullen de verschillende scenario’s voor inspraak aan het dorp voorgelegd worden.