Nieuws
Wegwerken achterstallig groenonderhoud langs het pad Wallenburg, opruimen zwerfafval, knotten van wilgen, aanleg Klompenpad nabij Oudendijk, aanleg bloemrijke bermen, inrichting dorpsweide en ophangen nestkasten voor steenuilen. Dit is een greep uit de ideeën aangedragen door bewoners van Ederveen en De Klomp op de ideeënavond van 3 mei j.l.
Op de uitwerkavond Levend Landschap Ederveen - De Klomp op donderdag 14 juni gaan we kijken hoe we deze wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De uitwerkavond begint om 20.00 uur in het Dorpshuis De Zicht aan de Marktplein 10 in Ederveen. Iedereen is van harte welkom! De inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. Jong en oud is van harte welkom om te komen. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.
 
Ederveen - De Klomp heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is Belangenvereniging Ederveen – De Klomp in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gestart met het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen en waarbij zij onder begeleiding van SLG de projecten tot uitvoering brengen.
 
Samen aan de slag
Na de ideeënavond van 3 mei vindt de tweede bijeenkomst plaats, de uitwerkavond op donderdag 14 juni, waarop ideeën verder worden uitgewerkt. Tijdens de uitwerkavond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen bewoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Energie bij bewoners voor de uitvoering van hun plannen is een voorwaarde voor succes. We gaan de ideeën verder uitwerken. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan om een idee uit te voeren. Dus wilt u ideeën uitgevoerd zien? Help dan meedenken op de uitwerkavond!
 
Contact
Bent u niet in de gelegenheid om naar de uitwerkavond op 14 juni te komen, maar wilt u wel samen met andere dorpsbewoners met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met de heer Jacob Bouw van Belangenvereniging Ederveen – De Klomp via info@ederveendeklomp.nl of met Freek Aalbers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444 of via f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl
Levend Landschap Ederveen - De Klomp wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ede en de Provincie Gelderland.