Nieuws
 Belangenverenigingen spelen in relatie met Gemeente Ede een steeds belangrijkere rol. Waar voorheen de belangenverenigingen gezien werden als een groep met slechts één doel en 􀀒of advisiserend comité ziet de Gemeente Ede nu een andere rol weggelegd. Meer en meer
worden de Belangenverenigingen betrokken bij ontwikkelingen binnen hun leefomgeving. Te denken aan structuurvisie, ruimtelijk ordening, verkeer en sociale aspecten.
Belangenvereniging_Ederveen
De Gemeente ziet hier voordelen in, de belangenverenigingen zijn bekend in het betreffende gebied en trachten objectief de besproken zaken voor te stellen. Zo zijn in Ede-Noord inmiddels zes belangenverenigingen, die ook samenwerken op relevante gebieden (bijvoorbeeld bij beoordeling van wijkwaardebonnen of de
wijkagenda’s). Ofschoon de leden van de Belangenverenigingen vrijwilligers zijn en geprobeerd
wordt om een presentatie te hebben van de doorsnede van de dorpen, is het van groot belang
dat de Belangenvereniging spreekt namens de bevolking. Met andere woorden, er wordt mandaat gezocht. Hiervoor is het van belang dat de Belangenvereniging laat zien wat ze doen en wil spreken met de bewoners. Op deze wijze kan zij ergens voor staan en uitspreken bij de instanties.
Voor Ederveen-De Klomp is een site gelanceerd: www. ederveendeklomp.nl. Hiermee worden bewoners geïnformeerd en kunnen zij reageren op onderwerpen die allen aangaan.