Nieuws
Plastic, blikjes en andererommel, het is de Ederveners een doorn in het oog. Daarom is een groep Ederveners verzameld die hun bijdrage te willen leveren en maandelijks  een rondje willen doen met knijper en vuilniszak. In het kader van Levend Landschap was het zwerfafval ook
één van de onderwerpen en werd deze vrijwillige Zwerfafvalbrigade Ederveen een feit bij een informatieavond in dorpshuis De Zicht. Zaterdag 1 december was dan ook al de aftrap, onder toeziend oog van wethouder Lex Hoefsloot en Derek Huizinga van Landschapsbeheer werd een
enthousiaste groep van zo’n 20 mensen (!) geïnstalleerd en voorzien van de juiste gereedschappen. In Ederveen wordt Ans Veldhuizen coördinatrice van de brigade. ,,Maar
de actie hoeft niet alleen van haar af te hangen.
Afvalbrigade_Ederveen_en_Lunteren_van_start
Het concept is dat de verantwoording bij iedereen ligt.” Grijpstokken, vuilniszakken, handschoenen en gele hesjes zijn de middelen die de brigade in eigen beheer tot haar beschikking krijgt van de gemeente. Ook de veiligheid bij de opruimacties kwam aan de orde. Kinderen kunnen geen deel uitmaken van een brigade,
omdat voor hen de risico’s te groot zijn, vanwege een grotere kans op impulsief gedrag op straat, zeker waar geen trottoirs zijn. ,,De gemeente en de SLG hebben wel een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers bij schade en ongevallen.”