Nieuws
meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Met andere woorden, het is aan de bewoners om voorstellen en uitvoering te geven aan het onderhoud, maar vooral de verfraaiing van de leefomgeving.
Aanpak_Levend_Landschap 
Via het project ‘Levend Landschap’ van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, kunnen bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering krijgen. Belangenvereniging ‘Ederveen-De Klomp’ wil hier een aanzet toe geven via dorpsbijeenkomsten, ideeen genereren, en een uitvoeringsagenda opzetten. Voor dit project zijn vrijwilligers nodig, en doet beroep op de inwoners van Ederveen of De Klomp om zich hiervoor te melden als vrijwilligers met ideeen.
 
Wat zijn dan mogelijke ideeen ?
Dit kan heel divers zijn, maar het gaat vooral over verfraaiing van het landschap. Te denken aan boomknotten, aanleg kruidenstroken, beplanting, dorp-entrees, wandelpaden (zoals klompenpaden), GPS-routes, mountainbike route, picknicktafels, plaatsing landhekken, bijenstal, streekgeschiedenis presenteren.
 
Ideeen zijn er, en dan verder ?
Indien er ideeen zijn, maar ook beschikbare vrijwilligers wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Stichting ‘Levend Landschap’ kan zo’n 3 jaar zonodig de begeleiding en ervarings-uitwisseling verzorgen. Tevens zal geholpen worden bij het zoeken naar de mogelijke financiele middelen en materialen.
 
Waar te melden ?
Belangenvereniging ‘Ederveen-De Klomp’ wil rond de voorjaarsvergadering op 12 april a.s. een lijst met ideeen kunnen presenteren. We zijn bereikbaar via onze site maar ook via info@ederveendeklomp.nl