Nieuws

Het eenrichtingsverkeer is bij een aantal mensen een doorn in het oog. Daarom is er besloten om een proef te doen met een andere verkeersstroom aan de oostkant van het centrum.

Deze proef zal worden uitgevoerd van 29 mei t/m 10 juli. Al er een negatief besluit wordt genomen zal de oude situatie weer hersteld worden.

 

Stuur uw reacties en ervaringen tijdens de proef naar de Dorpsraad Lunteren (dorpsraad@lunteren.com)

of kom op 26 juni naar de Dorpsraadvergadering om uw ervaring te delen!

Dit gaat om een proef. Er is nog niets beslist. U kunt allemaal nog reageren!

 

Hieronder een schematische weergave van de wijziging van de eenrichting wijziging van de Hertenlaan en Julianastraat.

 verkeersproef

 

Tijdschema Verkeersproef Lunteren centrum

18 mei             Verspreiden informatiebrief door dorpsraad in het betrokken gebied.

19 mei             Verschijnen artikel in de Lunterse Krant.

29 mei             Ingangsdatum proef: gemeente past verkeersborden aan, plaatst waarschuwingsborden, eerste dag mogelijk ook verkeersregelaar(s)

26 juni             Evaluatie op vergadering dorpsraad: ontvangen reacties van belanghebbenden.

Week 27          Besloten vergadering Ede-dorpsraad-werkgroep verkeerom gezamenlijk knoop door te hakken: oude situatie terug of definitief maken, met eventuele maatwerk- aanpassingen.(3 juli-9 juli)          
10 juli              Als proef wordt teruggedraaid, gaan uiterlijk deze dag alle borden weer in oude positie terug.

 

Vanaf week 28  Als situatie definitief wordt, gaat vanaf deze week verkeersbesluit in procedure met mogelijkheden zienswijze etc.