Nieuws

Dorpsraad Lunteren nodigt alle inwoners uit om met elkaar ideeën te bedenken en uit te voeren op het gebied van landschap, ecologie, cultuurhistorie, toegankelijkheid en jeugd/educatie.

Loopt u ook al enige tijd rond met een idee voor een aantrekkelijker dorp? Zoals meer bloemrijke bermen, het terugbrengen van houtsingels, verbeteren van leefgebied voor bijen en vogels, het opruimen van zwerfafval?

Wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse project en te realiseren voor Lunteren ?

Kom dan naar de ideeënavond Levend Landschap.

De avond wordt geopend door wethouder Vreugdenhil van de gemeente Ede.

Datum: Maandag 27 maart 2017

Tijd: 20.00 uur tot uiterlijk 22:00 uur; inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 in Lunteren

Tijdens deze avond is ruimte voor alle mogelijke plannen die bij u en andere dorpsbewoners leven om Lunteren en het omringende landschap te verfraaien!

Dorpsraad Lunteren organiseert samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het Levend Landschap project. SLG begeleidt verschillende dorpen bij het Levend Landschap proces. Op de ideeënavond vertelt SLG over de werkwijze van het Levend Landschap proces en geeft voorbeelden van uitvoeringsprojecten bij andere dorpen.

Met elkaar verzamelen we op deze avond alle ideeën die er zijn voor het landschap van Lunteren. Daarna kunt u aangeven bij welk idee u wilt helpen met de uitvoering.

Na de ideeënavond vindt een tweede bijeenkomst plaats, waarop de ideeën verder worden  uitgewerkt.

Op deze avond ontstaan vaak diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan om ideeën tot uitvoering te brengen.

Aanmelden is niet nodig. Met uw inzet en medewerking kunnen we op deze manier een uitvoeringsprogramma opstellen voor Lunteren

We hopen samen de schouders onder een aantrekkelijker dorp te zetten!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rienke Valstar-Burghouts, secretaris van de dorpsraad Lunteren via dorpsraad@lunteren.com of Freek Aalbers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444 of via f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl