Nieuws
Tijdens de dorpsraadvergadering van woensdagavond 28 oktober vertelt voormalig raadslid Geeske Telgen-Swarts over het werk van Stichting 'De Vluchtheuvel' Deze Stichting is een interkerkelijke diaconale werkgroep en onderdeel van de gezamenlijke diaconieën van vier kerken in Lunteren. Een onderdeel van De Vluchtheuvel zijn de gastgezinnen en pleeggezinnen.
De bijeenkomst vindt plaats in Buurtcentrum De Schakel aan de Schaepmanstraat 58 in Lunteren. Inloop vanaf 19.30 uur, waarna om 20.00 uur de vergadering begint.