Nieuws
Woensdagavond 28 oktober komt Geeske Telgen-Swarts in de Dorpsraadvergadering vertellen over het werk van Stichting ‘De Vluchtheuvel’. Deze Stichting is een interkerkelijke diaconale werkgroep en onderdeel van de gezamenlijke diaconieën van vier kerken in Lunteren. Een onderdeel van De Vluchtheuvel zijn de gastgezinnen en pleeggezinnen.
 
De bijeenkomst vindt plaats in Buurtcentrum De Schakel aan de Schaepmanstraat 58 te Lunteren. Inloop is vanaf 19.30 uur, waarna om 20.00 uur de vergadering aanvangt.
Inwoners van Lunteren van harte welkom!